Rss

Energia înseamnă pentru omenire, ceea ce înseamnă sângele pentru corpul omenesc.

Dilema epuizării resurselor versus suportabilitatea costurilor acestora, dorită a fi tranşantă prin liberalizarea pieţelor necesită culturalizarea consumatorilor, altfel putem asista la reversul procesului şi creşterea sărăciei. În lipsa altor iniţiative lansez parteneriatul prin acest BLOG ca o PLATFORMĂ DE DISEMINARE A INFORMAŢILOR DESPRE ENERGIE ŞI CULTURALIZAREA ENERGETICĂ A PUBLICUL LARG.

 

Caracterul limitat al resurselor energetice ridică problema opţiunilor energetice viitoare. Formele de energie care participă actualmente la satisfacerea necesităţilor energetice sunt suficiente pentru următorii cca. 30-50 de ani.

 

Pe plan mondial s-a trecut la unificarea pieţelor de energie a diferiţilor purtătorii de energie şi liberalizarea pieţei de energie care să asigure reglarea cererii şi a ofertei activităţilor directe şi indirecte.

 

Unificarea ideii de piaţă de energie şi liberalizarea pieţei de energie are ca scop:

  • reducerea necesităţilor de energie, prin reducerea pierderilor şi asimilarea de noi procese tehnologice;
  • creşterea cantităţii de energie extrase din combustibilii fosili prin creşterea randamentului instalaţiilor;
  • folosirea surselor de energie regenerabilă;
  • eficientizarea activităţilor, creşterea gradului de utilizare a instalaţilor, creşterea productivităţii, reducerea costurilor şi creşterea valorii adăugate a energiei prin impunerea uni mediu concurenţial pe pieţe libere sau prin concurenţa între pieţe.

În ciuda deficienţelor, este posibil ca liberalizarea pieţei de energie să determine atingerea dezideratelor de acces în condiţii de siguranţă şi sustenabilitate a consumatorilor de energie, dacă se îndeplinesc deopotrivă următoarele condiţii:

1. Voinţă politică;

2. Dezvoltări tehnologice;

3 Cooperare şi colaborare internaţională;

4. Investiţii masive de capital;

5. Reengineeringului sectorului de gaz în concordanţă cu funcţionarea unui sistem liberalizat;

6. Reforma instituţională;

7. Promulgarea unui pachet legislativ sub forma unui Cod al Energiei;

8. Eliminarea piedicilor puse de unele companii din sectorul gazelor naturale;

9. Pregătirea unei generaţii de ingineri, jurişti şi economişti capabili să lanseze şi să conducă liberalizarea pieţelor;

10. Comunicarea pe scară largă cu consilierea şi învăţarea participanţilor pe piaţă a aspectelor toretice şi practice, scoţând în evidenţă pericolele care îi pândesc pe consumatori şi avantajele pe care le pot fructifica în favoarea lor.

 

Omul în calitate de cetăţean sau manager este preocupat în prezent de mult prea numeroase griji cotidiene care au devenit obsedante şi nu are timp să se mai informeze suficient.

 

Este necesară demararea unei campanii de informare pe scară largă, cu explicarea corectă, detaliată şi profesionistă a problemelor cu caracter energetic, cu evidenţierea oportunităţilor şi pericolelor care ne pândesc din spatele sectorului energetic. Această abordare trebuie să depăşească caracterul populist – sentimental şi să reunească analize cost beneficiu fundamentate care să determine acţinile concrete şi corespunzătoare.

Piaţa de energie poate fi în favoarea consumatorului, dar acesta trebuie să fie informat şi pregătit să acţioneze. Acest ţel presupune integrarea obiectivelor economice, sociale şi de mediu ambiant. Aceasta nu se poate realiza până când oamenii nu înţeleg să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi nu înţeleg că trebuie să acţioneze în mediul în care trăiesc.

Un client educat şi informat poate avea o contribuţie importantă la dezvoltarea pieţei de gaze, dar numai acţionând nesentimental şi în interesul propriu.

Clienţii trebuie să facă ceva, nu să aştepte atingerea domeniului ireversibil. Un client educat şi informat poate avea o contribuţie importantă la dezvoltarea pieţei de energie, dar doar acţionând nesentimental şi în interesul propriu. În această acţiune trebuie atraşi toţi oamenii, mai ales tinerii, pe care sa-i învaţăm să preţuiască energia, să o negocieze şi urmărească ca pe un bun de mare valoare. Pentru aceasta sunt necesare programe (proiecte) de informare prin care să se spună ce să facem în calitatea de consumator de gaze sau energie electrică.

Există o multitudine de metode de conştientizare a cetăţenilor, angajaţilor şi managerilor cu privire la avantajele şi pericolele liberalizării pieţei de gaz şi electricitate: elaborarea de postere; campanii publicitare în presă, radio şi la televiziune; organizarea de cursuri şi seminarii; realizarea de proiecte pilot şi diseminarea rezultatelor, dar până şi alţi vor adera la acest proiect vă propun această platformă.

Eliminarea sărăciei absolute, stoparea procesului de sărăcie şi reducerea ei pînă la nivelul economico-social şi politic acceptabil, creşterea bunăstării populaţiei, accesul la educaţie şi ocrotirea sănătăţii, ocuparea forţei de muncă, creşterea veniturilor reale – toate au o legatură strînsă cu energia.