Rss

Swapping sau export de gaze fara gaze

 

Dezvoltarea pieţei de gaze naturale a determinat apariţia unor noi tehnici comerciale ca răspuns la cererea unor clienţi pentru anumite situaţii date, care au fost speculate licit, de participanţii la piaţă şi transformate iniţial în oferte de răspuns pentru situaţia dată, iar ulterior constatându-se avantajele conferite în tehnici comerciale.

Swapping-ul de gaze naturale se poate definii conform Trading Natural Gas, Editura PennWell SUA, ca un aranjament comercial prin care un furnizor, care cumpără gaze de la un producător de gaze situat în ţara A şi are contracte de vânzare gaze în ţara B, schimbă gaze cu un alt furnizor care cumpără gaze de la un producător de gaze situata in ţara B şi are contracte de vânzare gaze in ţara A. Astfel, gazele primului furnizor nu mai sunt nevoite să parcurgă distanţa din ţara A până în ţara B şi gazele celui de al doilea furnizor nu mai sunt nevoite să parcurgă distanţa dintre ţara B până în ţara A. Fizic sunt consumate local, dar facturate de alt furnizor.

Pentru a da un exemplu cum funcţionează SWAPPINGUL DE GAZE pe piaţa gazelor naturale, vom considera absolut ipotetic, un furnizor de gaze din R. Moldova care are un contract de vânzare gaze către un consumator din România, acesta va identifica un furnizor de gaze din România care are un contract de vânzare gaze către un consumator din R. Moldova, cu care va semna un contract de swapping, astfel încât gazele existente fizic în R Moldova să ajungă la consumatorul din R. Moldova împreună cu factura furnizorului din România. Ambii furnizori sunt licenţiaţi în ambele ţări.

Acest procedeu nu necesită capacitate de backhaul şi nici măcar o legătură fizică între sistemele de transport din cele două ţări.

Instrument comercial folosit în premieră în SUA pentru a permite dezvoltarea pieţei prin creşterea concurenţei şi a schimbului de gaze între diverşi participanţi pe piaţă s-a dezvoltat şi  în Europa odată cu liberalizarea pieţei de gaze.

Acest instrument permite schimbul gaz – gaz sau folosirea unui purtător intermediar cum este energia electrică.

În acest caz SWAPPINGUL INDIRECT DE GAZ se realizează astfel: un furnizor de gaz F1 cumpără gaze de la un producător de gaze P1 situat în ţara A, procesează gazele naturale transformându-le în energie electrică şi exportă energia electrică în ţara B, schimbă energia electrică exportată cu energia care ar fi trebuit să o producă un producător de energie electrică din gaze din ţara B şi preia gazele care ar trebui să le folosească acel producător de energie electrică pentru producerea de energie electrică; astfel se ajunge ca furnizorul F1 să deţină gaze în ţara B  pe care le poate vinde pe piaţa de gaze din ţara B.

Sapping gaz

Astfel, se poate realiza un export de gaze fără existenţa unor interconectări între sistemele de transport gaze.

Literatura de specialitate prezintă mai multe practici care implică exportul de gaze prin tehnici de swapping folosind diverse produse intermediare şi diverse scheme funcţionale.