Rss

Rolul inginerilor în viaţa publică

Incontestabil că ne găsim la un punct crucial, ca popor şi naţiune. O luptă între menţinerea unui sistem care nu şi a dovedit viabilitatea şi schimbarea acestuia cu unul inovativ care să creeze plus valaore. De o parte o mână de oameni, care au pus mâna pe putere, dincolo poporul întreg care şi aşteaptă salvarea.

Care trebuie să fie rolul inginerilor în aceste momente?

 Să stea la o parte de vâltoarea politică, lăsând altora să aşeze bazele societăţii de mâine, azi când forţele economice determină multitudinea evenimentelor mai mult decât oricând, azi când forţele naturii dezlănţuite de geniul tehnic pot duce omenirea la fericire sau la prăbuşire, după cum conducătorii ştiu să le îndrume?

Nimeni nu poate contesta că la baza oricărei nelinişti şi a oricărei îngrijorări stă o cauză economică, care în fapt este frica zilei de mâine pentru hrană şi adăpost. Când munca tehnică organizată sub numele general de „industrie” nu mai contribuie la bugetul statului, când de modul cum viaţa economică va fi organizată va depinde buna stare a tuturor, mai poate fi o îndoială asupra rolului inginerilor în politica activă?

Era o vreme când se credea că inginerii trebuie să stea departe de politică şi sunt voci care spun că această opinie a ar fi fost chiar părerea unor lideri de partide, cum ar fi fost şi poziţia conducerii Partidului Naţional Liberal, în urmă cu o sută de ani, dovadă că marii ingineri Saligny, Radu, Ioachimescu, N. Ştefănescu şi alţii s-au mărginit numai la specialitatea lor tehnică.

Niciodată conducătorii noştri n-au înţeles să impună cuiva să activeze sau să nu activeze în politică, deci nici inginerilor, dar erau foarte bucuroşi când inginerii activau” spunea Constantin Ioan Motas, cel care a pus bazele industriei de gaze din România, dar a fost şi unul din fruntaşii liberali.

 

Ce dovadă mai categorică de adevăratele intenţii ale conducătorilor noştri în rolul important al inginerilor în viaţa de stat decât faptul că toţi cei trei fii ai marelui Ion Brătianu au îmbrăţişat cariera inginerească pentru ca după aceea să intre în politica activă?

Apreciem realizările lui Vintilă Brătianu. Dar erau şi ele posibile dacă nu ar fi avut tradiţia şi concepţia inginerească? Nu doar realizările lui în domeniul economic au fost remarcabile, dar şi geniul lui organizatoric. Ionel Brătianu ia încredinţat organizarea Partidului Liberal după întregirea României Mari lui Vintilă Brătianu Şi a făcut-o, pentru că organizarea unui partid politic prezintă o mare asemănare cu organizarea oricărei alte instituţiuni şi orice organizare cere metodă şi perseverenţă, tocmai caracteristicile artei inginereşti.

Cui se datorează absenţa aproape completă a inginerilor din viaţa politică şi publică?

Inginerii fug în general de polemică, teren pe care mai ales avocaţii sunt la ei acasă şi astăzi politica este mai mult teren de dispută decât de creaţie. De aceea şi numărul mare al avocaţilor în politică. Dar greutăţile de astăzi sunt atât de mari, că nu mai este loc de polemici sterile. Azi se cer planuri de lucrări şi realizări. Avem de refăcut o ţară răvăşită, cu economia la pământ şi care nu-şi va putea reveni decât printr-o muncă organizată până în cele mai mici detalii, o muncă pe care nimeni alţii decât specialiştii nu o pot realiza.

Aceeaşi situaţie în mai mică măsură a fost totdeauna. Nevoia de ingineri în viaţa publică a fost desigur întotdeauna. De ce sunt atât de puţin activi pe acest teren?

 Cred că vina o poartă şi ei, dar şi partidele. Mai întâi ei. Ei au stat departe de politică şi s-au consacrat exclusiv lucrărilor tehnice, pentru că şi-au dat seama că datoria primordială a fiecărui cetăţean este dezvoltarea ţării. Unii au stat departe de politică din comoditate, alţii din interes, pentru că politica ar trebui să determine sacrificii materiale, de cele mai multe ori fără nici o contra partidă. Alţii au socotit că este sub demnitatea lor să înceapă de jos în ierarhia partidului şi să urce pe rând pe rând treptele. Sunt apoi unii care se complac a fi beneficiarii unei excelente situaţii materiale în societăţi comerciale sau multinaţionale, fără a sacrifica nici timpul şi nici o infimă parte din beneficiile lor pentru a susţine real un partid sau altul, de a cărei pavăză ei profită, dar de a cărui soartă ei se dezinteresează. În mod similar procedează şi cei din alte profesii aflaţi în situaţii similare în asemenea societăţi.

 Dar vina nu este numai a inginerilor. O vină o au desigur şi partidele politice, pentru că până acum darul oratoric era printre puţinele elemente care îi interesau. Un debutant cu voce este imediat remarcat şi repede ridicat până chiar la locul de secretar.

Desigur că darul oratoric este necesar unui om politic, dar numai el singur, poate fi fatal şi lui şi mai ales ţării. De un asemenea dar oratoric, în general inginerii sunt lipsiţi, cu foarte mici excepţii.  Chiar dacă inginerii ar fugi de politică, ar trebui atraşi să o facă pentru că un partid fără cadre inginereşti, nu va fi în măsură să corespundă chemării lui de astăzi când problemele economice prezintă o importanţă de prim ordin. Inginerii pot fi atraşi, nu cu oferta unei demnităţi în stat, pentru că strălucirea acestora de altă dată a fost complet compromisă în ultimii ani, ci prin recunoaşterea utilităţii lor şi a rolului pe care trebuie să-l aibă în întocmirea strategiilor, planurilor şi proiectelor.

Inginerii în plină maturitate pot aduce pe lângă voinţa lor hotărâtă de luptă, în plus şi experienţa lor de care partidele au nevoie la organizarea statului, căci în definitiv statul de mâine ar trebui să semene mai mult cu un vast şantier, cu o imensă uzină, decât cu un organism cu atribuţiuni exclusiv politice, dar cu manifestaţiuni mai mult polemice, cum este el acum.

Rolul preponderent al inginerilor în viaţa publică de mâine, ca făuritorii instrumentelor de proiectare, planificare, producţie, distribuţie şi eficientizare în toate compartimentele economice, dar în plus şi ca făuritorii noului organism de stat însuşi. Concepţia lor asupra economiei, în vederea unui randament superior, asupra resurselor în vederea unei folosiri superioare, asupra armonizării în timp şi în spaţiu a eforturilor, le poate fi lor un admirabil ghid în descifrarea evenimentelor şi în găsirea soluţiilor pentru buna orânduire a statului, având cum afirma același Constantin Ioan Motaș: „să transpună în mare ceea ce zi de zi au avut ocaziune să cunoască şi să experimenteze în mic în instituţiile ce le-au înfiinţat şi condus”.

 

Aceasta nu ne indică numai, ci ne impune rolul pe care inginerii trebuie să-l aibă în viaţa politică şi/sau publică pentru binele României.