Rss

Ungaria – țara care-și apără consumatorii de gaze și dezvoltă mecanisme de reducere a prețului pentru aceștia

Gazele care intră din Ungaria în România sunt tarifate de către compania maghiară de transport cu un tarif de 24 ori mai mare decât gazele care intră din România în Ungaria. Astfel, prin practicarea unui tarif de transport mai mic pentru gazele  „exportate” din România, se stimulează exportul de gaze ieftine către Ungaria, care au ca rezultat prețuri mai mici al gazelor pe piaţă.

Ungaria este ţara care a înţeles că liberalizarea pieţei europene de gaze poate crea un avataj important pentru ea. Astfel, statul îndeplineşte cele două roluri, acela de acţionar al companilor din sectorul gazelor naturale (după ce a achiziţionat acţiunile înstrăinate în anii 2000) care face profit şi acela de a asigura gaze cât mai ieftine la consumatorii de gaze din Ungaria.

În acest sens statul a stimulat extinderea companiilor energetice în mai multe țări din Europa, cu scopul de a face profit în aceste ţări, permiţându-şi astfel să poată oferii gaze cât mai avantajoase pe piaţa internă.

Acelaşi stat a dus o politică de tarifare care:

– să stimuleze intrarea gazelor ieftine în Ungaria;

– să încarce cât mai puţin factura consumatorului prin aplicarea unor tarife mici pentru gazele intrate în ţară;

– să aplice tarife mari pentru gazele ieşite din ţară, permiţând astfel să obţină profitul propus (dar de la alţii).

Graniţa Direcţia de livrare Tarif (HUF/MJ/day/year)
Croaţia Dinspre Ungaria către Croaţia

92,56

Dinspre Croaţia   către Ungaria

33,81

Serbia Dinspre Ungaria către Serbia

511,36

Dinspre Serbia către Ungaria

0

România Dinspre Ungaria către România

226,52

Dinspre România către Ungaria

9,44

Ucraina Dinspre Ungaria către Ucraina

92,56

Dinspre Ucraina către Ungaria

33,81

Austria Dinspre Ungaria către Austria

0

Dinspre Austria către Ungaria

33,81

http://tsodata.fgsz.hu

Așa cum se poate observa și din tabelul alăturat, tarifele de transport practicate de compania maghiară încarcă foarte puțin facturile consumatorilor din țara proprie, profitul companiei obținându se din banii plătiți de consumatorii din țările vecine.

Perioada Direcţia de livrare Tarif (lei) perceput de TRANSGAZ pentru 1 MWh
Pănă la data de 1 februarie 2014 Dinspre Ungaria către România

9,61

Dinspre România către Ungaria

1,14

După data de 1 februarie 2014 Dinspre Ungaria către România

9,61

Dinspre România către Ungaria

9,61

În comparaţie cu Ungaria, în România metodologia de tarifare stabilește același tarif pentru gazele care intră sau care ies din sistemul românesc de transport înspre sau dinspre Ungaria. Mai mult până la 1 februarie 2014 tariful perceput în România pentru gazele ieșite (backhaul) din România spre Ungaria, pentru 1 MWh, era de 8 ori mai mic decât tariful perceput gazelor care intrau în România. (http://www.transgaz.ro/tarif_transport.php?poz=179)