Rss

Tendinţe ale preţului gazelor naturale

Instituţii înfiinţate pentru a „ajuta” liberalizarea pieţii gazelor; studii plătite cu bani grei pentru a arăta Ce şi Cum să facem!;  companii de renume care se pronunţă public, în funcţie de Cine şi Cât plăteşte!;  politicieni pro şi contra, dar nu știu la Ce!; autorități optimiste care dau speranțe pesimiste. Totuși, luând în considerare aceste comportamente: Ce se va întâmpla cu prețul gazelor?

În anul 2012 Guvernul României a aprobat Calendarul de dereglementare a preţului gazelor din producţia internă destinate consumatorilor rezidenţiali şi nerezidenţiali, care prevedea o creştere lentă a acestui preţ până la nivelul preţului de import.

Ultimii ani a adus schimbarea combustibilului gazos, integral sau parţial (ex. gazele sunt menţinute exclusiv pentru a asigura uniformizarea varfurilor de consum pe perioada nopţii) a fost realizată la nivelul multor consumatori. În următorii ani discrepanţa, între costul utilizării gazelor naturale şi cel al utilizării altor combustibili, va determina creşterea acestor substituirii a combustibilului gazos.

Analiza evoluţiei corelaţiei dintre preţul gazelor şi cererea de energie, scoate în evidenţă că într-un deceniu o creştere a preţului gazelor cu cca. 100 USD/1000 mc a determinat o scădere a consumului de gaze cu 5 mld mc (http://dumitruchisalita.ro/2014/03/16/de-ce-creste-pretul-gazelor/ ).

Conform calendarului de dereglementare a preţului gazelor, componenta gazelor, exclusiv tarifele trebuie să urmeze o creştere cu încă cca. 150 USD/1000 mc până în anul 2019, în condițile comportamentelor actuale.

Apreciem că în următorii 5 ani, procesul de dereglementare, comportamentul în susținerea tarifelor servicilor etc., va determina o scădere a consumului la nivelul jumătăţii din cantitatea care s-a redus în ultimul deceniu, estimăm astfel pentru anul 2019 un consum de cca. 10 mld mc/an, respectiv estimăm cantitatea care urmează a fi transportată a fi de cca. 9,2 mld mc/an şi cantitatea distribuită de cca. 8,5 mld mc/an.

Chisalita Dumitru 1

Considerând cantitatea care va fi transportată de 9,2 mld mc/an şi menţinerea stării actuale de fapt (lipsa unei strategii corespunzătoare), tariful de transport va trebui să crească pentru a putea fi acoperite costurile cu cca 12,5 USD.

O cauză importantă a mărimii tarifelor de transport se datorează capacităţii reduse de utilizare a reţelei. Costurile în activitatea de transport fiind relativ constante şi puţin dependente, în România, de cantitatea transportată, o scădere a cantităţii transportate (a gradului de utilizare) aduce necesitatea creşterii tarifului de transport pentru a o obţine suficiente venituri care să acopere costurile existente.

Chisalita Dumitru 2

Considerând cantitatea care va fi distribuită de 8,5 mld mc/an şi menţinerea stării actuale, determină creșterea tarifului de distribuţie, pentru a putea fi acoperite costurile (o creștere de cca 30 USD).

Aceaşi situaţie o întâlnim şi în ceea ce priveşte tarifele de distribuţie. Costurile în activitatea de distribuție sunt relativ constante şi puţin dependente, de cantitatea distribuită, astfel scăderea cantităţii distribuite v-a determina creşterea tarifului de distribuţie pentru a o obţine suficiente venituri care să acopere costurile existente.

Modificarea structurii pieţeii, atât sub aspectul cererii anuale, cât şi sub aspectul cererii zilnice şi orare, apariţia rolului comercial al depozitelor de înmagazinare a determinat costuri pentru adaptarea acestora la noile cerinţe.

Chisalita Dumitru 4

Astfel, pentru consumatorul final, calendarul de creştere a preţului va aduce nu doar creşterea preţului la gazul din producţia internă, ci va aduce, în actuala starea de fapt şi creşterea tarifelor de transport, distribuţie şi înmagazinare. Neoprirea acestei spirale şi lipsa unei intervenţii strategice nu face decât ca valoarea preţului la consumatorul final să escaladeze la valori periculoase.

Se pot evita aceste creșteri printr-o restructurare structurală la nivelul instituților și a societăților comerciale care activează în sectorul gazelor naturale.  

Chisalita Dumitru 5

 Urmare a analizelor prezentate, la finele calendarului de dereglementare a preţului la gazele din intern, estimăm creşterea preţului gazelor la consumatorul final cu 40% şi scăderea cantităţii de gaze consumate în România cu cca. 30%.

 Chisalita Dumitru 6

Notă: Toate analizele sunt realizate pe baza unor ipoteze şi a datelor publice, fiind făcute în condițile menținerii actualei stări de fapt şi în lipsa unei strategii energetice corespunzătoare.