Rss

StrategiaEnergeticaPentruRomani: Scopul, timpul şi costul, elemente esenţiale pentru întocmirea unei strategii energetice

fără tasasitluStrategia Energetică a României, un nume care echivalează în mintea românilor cu „vorbe goale”. Realitatea ultimilor ani arată că strădaniile de a realiza o strategie energetică, au eşuat, în principal datorită lipsei cunoaşterii realităţii asupra modului de realizare a unei strategii.

Alternativa pe care o propune campania StrategiaEnergeticăPentruRomâni, constă în abordarea realistă a pașilor care trebuie să fie parcurși în realizarea strategiei și evitarea mesajelor care să transmită false aşteptări.

Elementele care le considerăm esenţiale în abordarea subiectului Strategia Energetică sunt:

Scopul realizării strategiei – reprezintă esenţa şi motivaţia acţiuni. Lipsa acesteia face ca strategia să fie trecută la “şi altele” şi interesul tuturor părţilor să fie pe măsură.

Timpul de realizare a strategiei – este esenţial a fi apreciat corect pentru a obţine o strategie. Consider că nerealizarea până în prezent a unei strategii energetice s-a datorat inexactității alocării  resurselor de timp și bani. Explicația ar putea fi în necunoașterea etapelor care trebuie să le parcurgă o strategie și mai ales care sunt resursele necesare atacării acestor etape.

Alături de etapele prezentate, într-un material anterior, este necesar să se țină seama de elementele legale și procedurale pentru realizarea strategiei. Astfel, selectarea unui consultant presupune un termen de cca. 60 de zile calendaristice, fiind necesare alte cca. 90 de zile calendaristice pentru realizarea  lucrării. Ulterior, strategia nu se finalizează cu un raport înaintat de un consultant, sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:

  • obiectivele strategice trebuie să fie supuse unei evaluări de mediu (conform legislaţiei în vigoare). Aceasta presupune selectarea unei firme care să întocmească un raport de mediu, conform procedurii legale de selecție (cca. 60 de zile) și realizarea raportului de mediu (cca. 90 de zile);
  • consultarea publică;
  • consultarea interministerială;
  • adoptarea la nivel executiv ;
  • eventual adoptarea in Parlamentul României. 

Viziunea strategică sau punctul de plecare al strategiei energetice, nu poate să fie stabilită de consultant, iar lipsa ei aduce eșecul acțiunii.

Ipotezele / Scenariile – ipotezele de la care se pleacă în realizarea strategiei şi scenariile, care ipotezele pot să le nască, sunt elemente pe care parţial un consultant trebuie să le identifice, parţial trebuie furnizate de beneficiar.

Managementul proiectului – presupune un mod de coordonare a proiectului şi corectarea modului în care se derulează acesta, astfel încât să se realizeze Strategia Energetică conform scopului pentru care a fost iniţiat proiectul, în limita resurselor alocate şi respectând viziunea asumată.

Obiectivele energetice – corecte, echitabile şi realizabile, necesită cunoaşterea sistemelor, proceselor, mecanismelor, legislaţiei, istoria evenimentelor, greşelile trecute, studii de impact, analize cost beneficiu şi de risc etc.

Costul realizării strategiei – acesta compune în fapt două componente costul cu realizarea strategiei și costul cu evaluarea de mediu a obiectivelor strategiei. Complexitatea unei astfel de lucrări, dar și atragerea unor consultanți de elită, determină necesitatea unui buget de sute de mii de euro.

Astfel, discutăm de necesitatea a cca.12 luni de la momentul inițierii realizării strategiei energetice până la momentul adoptării ei.

 

În cadrul campaniei Strategiei Energetice pentru Români, aşteptăm opinii pe

Facebook https://www.facebook.com/pages/Strategia-Energetica-pentru-Romani/1603559046534376?ref=hl

Blogul: www.dumitruchisalita.ro.

Versiunea în limba engleză a campaniei Strategia Energetică pentru Români

http://romaniascout.ro/category/energy-strategy-for-romanians/