Rss

StrategiaEnergeticaPentruRomani: România are nevoie de viziune energetică

imagesCEHL4KNDViziunea energetică pentru România anilor 2035, trebuie să derive din obiectivele de securitate ale României, în care componenta energetică în actualul context geopolitic trebuie să joace  un rol important. Pragmatismul acestei viziunii trebuie să plece de la construirea unui mix energetic optim, dar fără să se oprească la guvernanţa energetică şi interesul investitorilor în companiile energetice.

Având în vedere schimbările ce se petrec la nivel mondial și european, viziunea care va sta la  baza strategiei energetice este esenţială pentru următorii 25 – 30 de ani. Viziunea va determina obiectivele strategice şi tacticile, pentru atingerea acestora, dar şi definirea priorităţilor de acţiune.

Considerăm că înainte de orice, strategia energetică trebuie să se bazeze pe o abordare inteligentă a energiei.

Contractarea economică, situaţia geostrategică, uniuniile energetice, evoluţia pieţei de energie, volatilitatea masivă a cererii şi ofertei cu succesiuni excedent/deficit, excedentul capacităților de producție, atragerea şi respingerea investiţilor în surse regenerabile de energie, afectarea mediului înconjurător şi schimbările climatice şi sărăcia energetică, toate determină necesitatea UNEI VIZIUNI ENERGETICE.

O redresare a economiei României și a economiilor regionale se va face într-un ritm lent, consumul de energie, pe fondul eficienței energetice sporite și a concurenţei va fi unul redus în următorii ani, dar va aduce preţuri pentru care unele din actualele capacităţi de producţie a energiei sau potenţiale noi investiţii să nu fie viabile.

În acest context se impun acţiuni îndrăzneţe, inovatoare, dar cu un grad mare de mobilitate şi flexibilitate. Astfel, abordarea inteligentă a energiei ar asigura: societăţii utilităţile energetice necsare, fezabile în obţinere şi livrare, sustenabile în societate, sigure în utilizare şi predictibile în abordare.

 Abordarea inteligentă a energiei este o modalitate de a asigura societăţii utilităţile energetice necesare, fezabile în obţinere şi livrare, sustenabile în societate, sigure în utilizare şi predictibile în abordare.

 Prin energie inteligentă sumarizăm, fără a ne limita la: eficienţă energetică, energie eficientă, management energetic, smart grid, smart metering, platformele de tranzacţionare, limitarea sărăciei energetice, crearea pieţei unice energetice, liberalizarea pieţei, diseminarea şi educaţia consumatorilor, valorificarea extrinsecă a resurselor energetice, exploatarea valorii adăugate a sistemelor actuale energetice etc. Toate acestea abordate din prisma sinergică – tehnică, economică, comercială, juridică, politică, socială şi ecologică, pot răspunde cerințelor viitoare ale românilor.

O viziune asupra strategiei energetice ar putea să fie: securitate energetică, inteligență energetică, responsabilitate socială şi sustenabilitate.

  • Inteligența energetică: inovație și invetivitate pentru securitate energetică.
  • Responsabilitate socială: eficiența și eficacitate pentru accesul la energie durabilă.
  • Sustenabilitate: competitivitate și acces la sursele de energie pentru românii

Având în vedere modul de organizare, dar şi de percepere al statului în domeniul energetic, un element important, în stabilirea viziunii energetice a României trebuie să îl aibă în stabilirea care va fi viitorul rol al statului in domeniul energetic.   În cadrul campaniei Strategiei Energetice pentru Români, aşteptam opinii pe Facebook https://www.facebook.com/pages/Strategia-Energetica-pentru-Romani/1603559046534376?ref=hl Blogul: www.dumitruchisalita.ro. Versiunea în limba engleză a campaniei Strategia Energetică pentru Români http://romaniascout.ro/category/energy-strategy-for-romanians/