Rss

PrețCorectLaGaze. Tarife ilegale percepute de operatorii din sectorul gazelor cu sprijinul tacit al ANRE, de până la 1 mld USD

imagesLRILKY1LÎn urmă cu 11 ani se aproba prima lege a gazelor, care introducea noţiunea de activităţi reglementate, activităţile cu caracter de monopol, pentru care ANRE, în calitate de autoritate competentă a domeniului aprobă tarife. Cu toate acestea, operatorii de distribuţie şi-au stabilit singuri tarifele pentru activităţile conexe cu caracter de monopol, încasând în această perioadă, ilegal de la clienţii, până la 1 mld USD.

Distribuţia gazelor naturale este un serviciu public de interes naţional în care se desfăşoară activitate reglementată de către operator de distribuţie licenţiat. Operatorul de distribuţie prestează serviciul de distribuţie pentru toţi utilizatorii sistemului de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, asigurând accesul la acesta oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele legale, cu respectarea normelor şi standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

Legea 123/2012 a determinat ca multe din activităţile obligate a fi realizate de operatorii de distribuţie să fie plasate în zona activităţilor concurenţiale, care pot să fie realizate de către orice societate autorizată, inclusiv de operatorul de distribuţie. O serie de activităţi au rămas a fi realizate exclusiv de operatorul de distribuţie. Între acestea regăsim: punerea în funcţiunea a instalaţiei de utilizare, punerea în funcţiune a branşamentelor, asigurarea urmăririi lucrării de catre operator etc.

În activitatea de distribuţie a gazelor naturale, titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a desfăşura activităţi conexe celei de operare a sistemului, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE, în limitele stabilite prin condiţile de valabilitate asociate licenţei, în conformitate cu prevederile art 138, alin (1), lit.j, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Prevederile art.179, alin (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, stabilesc: „Pe piaţa reglementată care cuprinde activităţile cu caracter de monopol natural, activităţile conexe acestora şi furnizarea la preţ reglementat şi în baza contractelor cadru, sistemele de preţuri şi tarife se stabilesc de ANRE” (Apreciem că această prevedere exista şi în precedenta lege valabilă începând cu anul 2004).

În practica curentă titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale au lansat şi percep o serie de  tarife pentru diverse activităţi care trebuie să le realizeze conform normativelor în vigoare.

Până la momentul în care ANRE stabileşte tarife pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie, tarifele stabilite de operatorii de distribuţie şi percepute clienţilor în ultimii 10 ani sunt ilegale. Apreciem că sumele percepute ilegal de operatorii de distribuţie în ultimii 10 ani se situează între 50 – 100 mil USD/an.

Atât timp cât aceste tarife erau unele modice, ele erau achitate de către clienţi fără nici o reacţie. La momentul în care  aceste tarife au atins sume foarte mari au existat unii (foarte puţini) clienţi care au sesizat nereguli, inlcuisv către ANRE. Astfel, s-a ajuns ca activităţi de birou ale operatorilor de distribuție să coste dublul activităţilor efectiv de proiectare, construcţie etc.

ANRE, (re)cunoaşte perceperea ilegală a tarifelor activităților conexe practicate de operatori, dovada fiind adresa transmisă (iulie 2013) operatorilor să respecte legea şi să nu mai perceapă tarife pentru activităţile conexe, dar nu a întreprins nimic pentru a stopa această practică.

Extrasul din adresa ANRE, transmisă operatorilor de distribuţie, iulie 2013, este extrem de explicită: tarifele activităţilor conexe celei de operare a sistemului de distribţie nu pot fi facturate clienţilor:

anre1

Operatorii conştientizând că ANRE poartă o parte din vină şi nu va intervenii decât în situaţia în care cineva se va sesiza (lucrul extrem de rar), nu s-au aliniat şi merg în continuare pe principiul românesc „dacă merge merge, dacă nu nu”. Atunci când totuşi s-a întâmplat ca un consumator să cunoască legea şi să sesizeze acest lucru operatorului, acesta negociază ca la târg cuantumul tarifului perceput. În situaţia în care consumatorul se adresa ANRE, pentru astfel de speţe, ANRE a obligat operatorul să înapoieze banii integral consumatorilor. Au trecut 2 ani de la scrisoare de avertizare a ANRE şi alţi 10 ani de la apariţia legii gazelor (a primei legi) şi suntem în aceeaşi situaţie: operatorii încasează bani ilegal de la consumatori, iar autoritatea se face că nu vede acest lucru.

Revoltător este că în ultimii 3 ani de câte ori un consumator consternat de tarifele practicate a notificat ANRE, tot de atâtea ori ANRE a somat operatorul de distribuţie să restituie întreaga sumă de bani percepută de la consumator. Cu toate acestea ANRE, nu a întreprins nimic în a oprii această practică ilegală.

ANRE a obligat operatorii de distribuţie să restituie tarifele pentru activităţi conexe percepute de la consumatori, doar în situaţia în aceştia au făcut plângeri, ceilalți au fost buni de plată.

În continuare vă prezentăm tarife pe care un operator de distribuţie le percepe consumatorilor, conform paginii sale de net, cu încălcarea legii şi a avertizării ANRE:

Tarif acord acces la sistemul de distributie pentru asociatii proprietari/locatari

Tarif acord acces la sistemul de distributie pentru persoane fizice

Tarif acord acces la sistemul de distributie pentru persoane juridice

Tarif pentru asistenta tehnica la diverse lucrari edilitare din zona conductelor de gaze in exploatare

Tarif pentru montarea – demontarea unei masini de gatit la solicitarea clientului

Tarif pt. inchiderea/deschiderea gazelor la solicitarea clientului sau din neplata facturii de gaze naturale

Tarif pt. inchiderea/deschiderea gazelor la solicitarea operatorului economic autorizat

Tarif pt. puneri in functiune instalatii de utilizare pana la 30 mc/h(inclusiv)

Tarif pt. puneri in functiune instalatii de utilizare peste 30 mc/h

Tarif pt. revizia instalatiei de utilizare: – 2 puncte de ardere

Tarif pt. revizia instalatiei de utilizare: – 3 puncte de ardere

Tarif pt. revizia instalatiei de utilizare: – un punct de ardere

Tarif pt. revizia instalatiei de utilizare:> =4 puncte de ardere

Tarif pt. sigilarea/desigilarea unui aparat de utilizare la solicitarea clientului

Tarif pt. verificarea instalatiei de utilizare: >=4 puncte de ardere

Tarif pt. verificarea instalatiei de utilizare: – 2 puncte de ardere

Tarif pt. verificarea instalatiei de utilizare: – 3 puncte de ardere

Tarif pt. verificarea instalatiei de utilizare: – un punct de ardere

Tarif avizare tehnica proiect de executie conducte <=400m

Tarif avizare tehnica proiect de executie conducte >400m

Tarif avizare tehnica proiecte de executie pt. SRM peste 3000 mc/h

Tarif avizare tehnica proiecte de executie pt. SRM sub 3000 mc/h

Tarif emitere avize de traseu, de principiu si amplasament pt documentatii ce contin mai multe planuri/plan

Tarif emitere avize de traseu, de principiu si amplasament pt documentatii ce contin un plan

În final am să vă relatez o „întâmplăre” în care am fost implicat personal. Un consumator a realizat o lucrare de racordare la sistemul de distribuţie dintr-o localitate, construind pe bani săi o instalaţie de utilizare interioară. Valoarea acestei lucrări a fost de cca 16.000 lei. La finalizarea lucrării a solicitat operatorului de distribuţie să facă punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare, dar a primit răspunsul că aceasta se poate face doar după achitarea tarifului de punere în funcţiune, comunicândui-se că acesta este de 27.000 lei. Contrariat omul, a solicitat o consiliere de specialitate. La momentul în care am adus la cunoştiinţa operatorului de distribuţie, prevederile legii, acesta a propus să negociem, ajungându-se până la sintagma: ”Bine. Da-ți cât vreți!”.

Unde nu-i lege, e tocmeală.

Campania Preţ Corect La Gaze, îşi propune să prezinte şi alte “întâmplări”, aşteptăm să ne împărtăşiţi experiențele voastre :