Rss

StrategiaEnergeticaPentruRomani: Cercetarea şi inovarea elemente esenţiale ale unei strategii energetice

cerctareSecolul XXI a adus utilizarea tehnicilor specifice în vederea înlocuirii intuiției ca mijloc primordial în luarea deciziilor și fundamentarea acestora pe o cercetare amănunțită a dependențelor dintre diferite variabile ce intră în corelație în cadrul fiecărui fenomen studiat.

Cercetarea ştiinţifică, cu toate componentele sale (cercetare aplicativă, dezvoltare, inovare), constituie unul din factorii obligatorii ai viitoarei strategii energetice, asigurând:

 • stabilitatea, în condiţiile creşterii nivelului de expertiză care să permită corelarea cunoştinţelor despre evoluţiile tehnice pe plan global cu posibilităţile de particularizare la nivel naţional;
 • promovarea unor instrumente de încurajare a companiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei pentru finanţarea programelor proprii de cercetare-dezvoltare şi cofinanţarea proiectelor complexe de cercetare cu specific energetic;
 • consolidarea unei structuri naţionale responsabile pentru elaborarea de studii necesare la elaborarea strategiilor şi politicilor energetice, pentru fundamentarea unor decizii în domeniu, pentru coordonarea şi chiar elaborarea unor proiecte complexe de dezvoltare de nivel naţional, regional, transfrontalier.

Rolul central al cercetării a fost recunoscut la Consiliul European de la Lisabona, din martie 2000, care a stabilit drept nou obiectiv strategic pentru Uniunea Europeana să dezvolte cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume.

11 Înaltă tehnologie patentată la un milion cetățeni, 2011 Sursa Eurostat

Cercetarea resurselor de hidrocarburi  neconvenţionale, exploatarea resurselor situate la mari adâncimi şi a celor din zona offshore sunt elemente ce trebuie abordate prin programe amănunţite şi complexe de cercetare, atât pentru a prezenta viabilitatea acestor activităţi, cât şi pentru stabilirea consecinţelor pe care le poate implica această exploatare pentru mediul înconjurător.

Dezvoltarea energiei hidrogenului, combinată cu utilizarea pilelor de combustie, reprezintă un sector promiţător pentru utilizarea eficientă a energiei electrice din surse regenerabile.

Cel mai relevant program de cercetare şi inovare în domeniul resurselor energetice îl constituie programul “Cercetare în Sectoare Prioritare”, care contribuie la intensificarea cooperării în domeniul cercetării între comunităţile ştiinţifice din România, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru resurse regenerabile. Programul finanţează proiecte de cercetare coordonate de România şi derulate în parteneriat cu cel puţin unul dintre cele trei state donatoare.

Astfel, din punct de vedere al resurselor, al structurilor instituţionale, al modelului de consum şi al obiectivelor cercetării, România se află în poziţia de a coopera pe o multitudine de planuri precum: generarea de energie prin micro-hidrocentrale şi de energie eoliană, solară şi geotermală, dar şi utilizarea biomasei, bio-combustibililor şi a combustibililor alternativi cu emisii reduse de carbon, găsirea unor soluţii de stocare a energiei prin investiţii în centrale de pompaj, la nivelul producătorului prin diverse soluţii tehnice (baterii, electroliză şi pile de combustie etc.) sau la nivelul consumatorului (bateriile pentru autoturisme şi management energetic).

Lipsa unei importante activităţi de cercetare, în general, şi în sectorul energetic în particular, se datorează:

 • lipsei culturii de inovare şi schimbare, în special în sectorul energetic, la nivelul mediului politic şi economic;
 • lipsa pragmatismului la nivelul mediului de afaceri şi a societăţii civile în zona energetică (poziţia acestora fiind adesea post eveniment);
 • lipsa cadrului legislativ stimulativ / penalizator pentru mediul economic şi instituţional;
 • lipsa politicilor publice.

12 Intensitatea cercetării și dezvoltării la nivel european [%cheltuieli din PIB] Sursa: Euorstat

Următoarele domenii, printr-o amplă activitate de cercetare, pot aduce creșterea utilității energetice a sistemului energetic, pot disponibiliza cantități importante de energie și, mai important, pot aduce reduceri importante la prețul gazelor la consumatorul final:

 • Creşterea factorului de recuperare a energiei din zăcăminte;
 • Creşterea gradului de utilizare a reţelelor de transport, distribuţie şi înmagazinare;
 • Creşterea utilităţii resurselor umane în România;
 • Reengineering-ul energetic, al sistemelor de transport
 • Folosirea avantajelor locale ale formei de energie;
 • Folosirea combustibililor neconvenţionali;
 • Înlocuirea centralelor termice murale existente cu sistemele murale de trigenerare;
 • Folosirea sistemelor de tri / cogenerare pentru producerea de energie electrică la nivelul tuturor clădirilor comerciale;
 • Introducerea elementelor de arhitectură pasivă în construcţia imobilelor;
 • Recuperarea energiei din procesele existente;
 • Legislaţie care să promoveze, stimuleze şi sancţioneze pierderea de energie;
 • Dezvoltarea de metode comerciale şi fiscale care să pună în mişcare mecanismele de piaţă;
 • Extragerea şi utilizarea energiei termice şi cinetice a fluidelor care circulă prin conducte sau canale.

Pentru a obţine rezultate concrete, este necesară o identificare atentă a intereselor României.

 • Interesele politico-sociale
  • creşterea eficienţei şi eficacităţii, atât la nivel de operatori cât şi de consumatori;
  • folosirea valorii extrinseci a energiei;
  • folosirea valorii adăugate ce poate fi exploatată suplimentar;
  • asigurarea securităţii livrării la categoriile vulnerabile pe termen scurt şi limitarea sărăciei energetice pe termen lung.
 • Interesele mediului economic:
  • activităţi economice de punere în operă a acestor soluţii;
  • locuri de muncă pentru realizarea noilor activităţi;
  • reducerea consumului de energie;
  • creşterea profiturilor.

Deşi au existat programe de cercetare, considerăm că nu a există o coroborare între necesităţile de cercetare care să derive din strategia energetică a României sau strategiile companiilor din sector şi strategia de cercetare.