Rss

„Ieșim în stradă pentru a informa” despre PrețulCorectLaGaze

Faie Gas PriceCampania PrețCorectLaGaze, începută în urmă cu 100 de zile, “iese în stradă pentru a informa”. Informarea consumatorilor de gaze în scopul realizării unei piețe funcționale a gazelor în România și obținerea de prețuri corecte, va urma o nouă etapă, cea a dialogului. Pentru aceasta plecăm în CARAVANA „PRET CORECT LA GAZE”, care va poposi pe data de 29 mai 2015 la Biblioteca Centrala Universitara „Eugen Todoran” Timisoara.

Campania de informare are scopul realizării unei piețe funcționale a gazelor în România și obținerea de prețuri corecte la gazele achiziționate și va avea răspunsuri cel puțin la întrebările:

Cine poate obține prețul corect la gaze?

Cum poți obține prețul corect la gaze?

Când poți obține prețul corect la gaze?

De ce să ai prețul corect la gaze?

Campania PretCorectLaGaze, nu este îndreptată împotriva cuiva sau în sprijinul altcuiva, atitudinea critică este în sens constructiv și corectiv, pentru stabilirea unei piețe de gaze libere, care să avantajeze deopotrivă toți actorii.

 Omul în calitate de cetăţean, ziarist, manager, politician etc. este mult prea preocupat de numeroasele griji cotidiene care au devenit obsedante şi nu alocă timp să se informeze suficient. De aceea scopul este:

  • Dezvoltarea cunoștințelor la nivelul clienților finali casnici și noncasnici astfel încât aceștia să înteleagă avantajele unei piețe liberalizate
  • Prezentarea adevăratei fețe a liberalizării pieței
  • Eliminarea manipulării efectelor pieței de gaze

Informarea pe scară largă, cu explicarea corectă, detaliată şi profesionistă a problemelor cu caracter energetic, cu evidenţierea oportunităţilor şi pericolelor care pândesc din spatele sectorului energetic necesită un program de informare.

Prezentarea unei analize corecte a procesului de liberalizare, mai ales din prisma consumatorului, cu tratarea corectă şi completă a consecinţelor şi limitarea speranțelor intangibile pentru crearea unei piețe echitabile.

Obiective precum eliminarea sărăciei absolute, stoparea procesului de sărăcie şi reducerea ei pînă la nivelul economico-social şi politic acceptabil, creşterea bunăstării populaţiei, accesul la educaţie şi ocrotirea sănătăţii, ocuparea forţei de muncă, creşterea veniturilor reale – toate au o legatură strânsă cu energia.

Caravana PrețCorectLaGaze își propune deplasarea într-un număr de 8 de locații din România, pe parcursul anului 2015 și desfășurarea în fiecare din aceste locații a 4 activități:

  1. Colocvii privind liberalizarea pieței gazelor care să determine dezbateri cu participarea reprezentanților firmelor și instituțiilor, asociațiilor de consumatori, cadre didactice, studenți, cetățeni etc. Discutarea noțiunilor de piață, modul de funcționare a acesteia, răspunsuri la cele mai dese întrebări despre liberalizarea pieței, drepturile și obligațiile furnizorilor de gaze și ale consumatorilor, prezentarea modalităților de încheiere a contractelor de furnizare prin negociere bilaterală sau în sistem centralizat, avantajele și dezavantajele liberalizării pieței etc.
  2. Mese rotunde cu reprezentanții administrației locale, parlamentari pentru conștientizarea acestora asupra efectelor liberalizării pieței de gaze, de pericolele care le implică anumite abordări a subiectului liberalizării pieții gazelor, de avantajele și dezavantajele liberalizării pieței gazelor.
  3. Dezbateri cu reprezentanții mass-mediei pentru importanța procesului de monitorizare a pieței în vederea asigurării funcționării pieței și a eliminării derapajelor din piața și a fenomenului „băieți deștepți”.
  4. Chestionarea participanților cu scopul de a măsura percepția despre efectele liberalizării pieței gazelor naturale..

Pe o piaţă liberă, preţul se formează în urma unei negocieri între furnizori şi clienţi. În funcţie de capacitatea acestora de a negocia se obţine un preţ de vânzare. Acest preţ are componente directe (vizibile) şi componente indirecte (invizibile). Dacă asumăm că furnizorii cunosc aceste aspecte, consumatorii au şanse mai mici să le cunoască. În acest context informarea clienţilor este esenţială pentru a determina negocieri în piaţă şi a permite obţinerea de preţuri mai mici. Dar, obiectivul oricărui consumator, acela de scădere a preţurilor, nu se întâmplă de la sine. Preţurile scad urmare a unei interacţiuni între vânzător şi consumator. Scăderea naturală a consumului în lunile de vară (cererea este mai mică decât oferta), tendinţa de scădere a preţului gazelor pe piața internațională, lipsa activității de înmagazinare etc. permit consumatorului să negocieze un preţ care în perspectiva verii 2015 poate să fie mai mic decat preţul pe care consumatorii îl plătesc. Preţul poate să scadă, doar în situația în care consumatorii vor iniţia negocieri cu furnizorii și vor ști cum să negocieze. Ne propunem să vă dezvăluim aceste metode.

Programul Caravanei cuprinde sesiuni în Timișoara, Suceava, Constanța, Craiova, Cluj Napoca, Ploiești, Iași, Brașov.

Detalii puteți afla :

Site-ul evenimentului: www.pretcorectlagaze.ro , www.dumitruchisalita.ro

Facebook: https://www.facebook.com/PretCorectLaGaz?ref=hl

Inscrieri pe Email: pretcorectlagaze@yahoo.ro