Rss

Cu cât a crescut prețul gazelor în ultimul secol

incalzitor instantaneu cu apaAparent s-ar putea spune că liberalizarea pieței gazelor după anul 2000, a fost cauza creșterii semnificative a prețului gazelor naturale în ultima 100 de ani. Realitatea este că prețul în această perioadă, a fost stabilit sau influențat semnificativ de către ANRE. Reducerea influenței ANRE în stabilirea prețului, după anul 2012, arată un alt trend, care poate continua, doar prin profesionalizarea acestei instituții.

Prima piaţă a gazelor naturale din Europa a luat fiinţă în Transilvania, între anii 1915-1917 şi s-a dezvoltat după regulile economiei de piaţă până în anul 1948, la naţionalizare.

În această perioadă piaţa gazelor naturale din România, a funcționat ca piaţă liberă, chiar dacă statul prin Ministerul Finanțélor stabilea prețul de vânzare al gazelor pentru fiecare societate furnizoare de gaze naturale. Astfel, societățile dezvoltau un marketing activ de găsire de noi clienți și de creștere a productivității pentru a-și crește profitul.

 

În 100 de ani de vânzare a gazelor naturale, statul a fost cel care a stabilit direct sau indirect prețul gazelor naturale.

pret corect la gaz

Prețul gazelor naturale a prezentat creșteri și scăderi care au fost influențate de către anumite evenimente (războaie, crize) sau interesele unor grupuri de interese derulate prin intermediul politicienilor.

Coroborând prețul gazelor naturale cu salariul mediu în această perioadă putem aprecia că nu a existat o corelație (criza economică, perioada carlistă, perioada războiului etc. prezentând inflexiuni semnificative).

După 1948, când s-a produs naţionalizarea, ”oferta de gaze natural” a răspuns ”cererii” impusă de către Partidul Comunist şi Statul-Partid, în cadrul planurilor cincinale, în viziunea unei industrializări galopante şi a dezvoltării proporţionale a tuturor zonelor ţării.

Între anii 1948 – 1990 se poate vorbi de serviciu public de alimentare cu gaze natural, inexistând o piață a gazelor naturale. După anul 1990, deși această practică a continuat s-au înfiinţat progresiv societăţi cu capital privat, ce acţionau pe piaţa gazelor naturale, determinând demonopolizarea vânzării gazelor naturale. În această perioadă prețul gazelor se stabilea de către instituțiile statului roman.

pret corect la gaz 2

”Directivele” de stat au continuat şi în perioada 1990-2000, de această dată sub pseuda-motivație a protecţiei sociale. Raportarea salariului mediu anual la prețul mediu al gazelor naturale din această perioadă, arată că acesta a prezentat valorile cele mai importante din ultima 100 de ani, contrazicând motivația aleasă.

Ideea liberalizării pieții de gaze naturale, după anul 2000, nu s-a făcut prin transparentizarea activității și dezvoltarea concurenței, ci prin lansarea proiectului Creșterea prețului gazelor. Graficul prezentat evidențiază semnificativ acest lucru. Această creștere a prețului a fost una administrative, impusă de instituțiile statului și nu de piață. Apariția noi legi a gazelor, dar mai ales impunerile externe, au determinat, reducerea implicației statului în stabilirea prețului gazelor, ceea ce a determinat, timid, apariția în ultimii 2 ani a unui trend correct asupra prețului.

Astfel, putem aprecia că în ultimul secol, statul, prin instituțiile sale a stabilit un nivel de preț administrativ necoroborat cu realitățile pieții și fără a proteja cu adevărat pe cei care invoca că dorește să-I protejeze.

Piaţa gazelor naturale, cu toate că are caracteristici specifice, trebuie să se comporte ca orice “piaţă liberă”, supusă cererii şi ofertei, nediscriminării şi fără acţiuni de tip monopol, cu definirea mărfii (gazele naturale) nu numai cantitativ ci şi calitativ, cu tarife şi preţuri unitare determinate, transparent şi analitic, cu responsabilităţi şi penalităţi între diferiţii “actori” în baza unor contracte reale şi nu formale, cu protecţia consumatorului vulnerabil, a mediului şi a interesului naţional.

 

Un preț correct la gaze presupune cercetări, analize, viziuni, măsuri și mai ales profesioniști în instituțiile statului.