Rss

De la influență la concurență. Restartarea pieței de gaze din România

indexModificarea, remodificarea, reremodificare, rereremodificare etc. a legislației primare și secundare de pe piața de gaze, lipsa unui model de piață, incoerența legislației din sectorul gazelor naturale, obligă la renunțarea la improvizații și cârpeli și face necesară reconstrucția de la zero a pieții de gaze: Punct și de la capăt pe piața de gaze. .

O viziune asupra viitoarei piețe a gazelor naturale este construirea unei piețe libere, lichide, responsabilă, atent supravegheată, dezvoltând modalități de susținerea clienților vulnerabili, unic dispecerizată pentru prevenirea crizelor și în situații de criză, total integrată în Uniunea Energetică Europeană și promovând dezvoltarea durabilă a resurselor de gaze.

Amplasarea tranzacției ca unic scop al sectorului de gaze, este punctul de plecare al construirii unei noi piețe de gaze

Toate activitățiile din sectorul gazelor naturale (proiectare, construcție, explorare, exploatare, servicii aferente manipulării gazelor) trebuie să aibă un singur scop acela de a facilita tranzacționarea gazelor naturale cu scopul obținerii celor mai bune prețuri ale gazelor la un moment dat și pentru o anumită calitate a furniturii. Astfel, este necesar să se iasă urgent din cutuma ultimilor 16 ani în care activitățile conexe activității de furnizare, au devenit activități de bază și activitatea de furnizare activitate conexă. Proiectul ”liberalizarea pieții de gaze” derulat în ultimii 16 ani a pierdut din vedere obiectivul pieței, acela de a vinde-cumpăra gaze și necesitatea ca pentru a realiza acest deziderat să se realizeze anumite activități : explorarea zăcămintelor, extracția gazelor, dezvoltarea unei anumite forme de înmagazinare, proiectarea și construcția de conducte, explorarea obiectivelor din sector, dispecerizarea, măsurarea, alocarea etc.

piata gaze

Amplasarea tranzacției ca unic scop al sectorului de gaze, este în opinia mea, punctul de plecare al construirii modului în care se vor desfășura celelalte activități din sectorul gazelor naturale. Astfel, este necesar a se înțelege că:

 • Legislația primară și secundară, pentru toate activitățile din piața de gaze trebuie să aibă ca scop dezvoltarea tranzacționării;
 • Transparența totală, asupra activitățiilor care se desfășoară în sectorul gazelor naturale (fără a aduce atingere elementelor de confidențialitate), activități, cantități, costuri, prețuri, penalități etc.
 • Diseminarea detaliată și continuă a modului de realizare a tranzacțiilor, a realizării activității de proiectare, execuție, exploatare a conductelor nu ca un scop în sine, ci cu unicul scop de a dezvolta piața, de a crește numărul de tranzacții și a volumelor tranzacționate, la creșterea gradului de utilizare a infrastructurii, la determinarea tuturor actorilor din sectorul gazelor naturale să activeze cu scopul de a favoriza tranzacționarea gazelor;
 • Informatizarea sectorului gazelor naturale, pentru a asigura accesul rapid și detaliat la informații care să susțină tranzacțiile, la dezvoltarea pieții, la creșterea cererii de gaze, la reducerea costurilor din activitățile conexe;
 • Înființarea unei instituții pentru soluționarea litigiilor de pe piața de gaze (SAL), ca entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, de interes public, a cărei activitate să fie medierea conflictelor de pe piața de gaze;
 • Crearea unui department specializat și puternic pentru Protecția Consumatorilor de Gaze, în cadrul ANPC, care să se autosizeze și să răspundă rapid și profesionist la toate sesizările consumatoriilor de gaze naturale, cu scopul de ai apăra pe aceștia, de a prevenii acțiunile furnizorilor în afara legii și de a sancționa dur abuzurile
 • Crearea unui department specializat și puternic in domeniul gazelor, in cadrul Consiliului Concurenței, care să se autosizeze rapid la orice potențială poziție dominantă din piață, cu scopul de a prevenii, proteja, menține și stimula concurența, și de a sancționa dur abaterile de la principiile concurenței.
 • ANRE profesionist, independent, scos de sub influența politicului și a grupurilor de interese, capabil să acționeze în interesul dezvoltării pieței de gaze;
 • Introducerea unui set de bune practici (guvernanță energetică) la nivelul tuturor entităților indiferente dacă desfășoară activităț de bază, secundare sau conexe din sectorul gazelor naturale, cu scopul dezvoltării tranzacțiilor, creșterii concurenței și integrității pe piața de gaze,
 • Eliminarea pieței reglementate și dezvoltarea de programe de sprijinire și mai ales de reducere a numărului de consumatori vulnerabili (real vulnerabili),
 • Infrastructura (de producție, transport, distribuție etc.) trebuie astfel proiectată, construită, regândită, exploatată cu scopul de a satisfice orice tip de tranzacție, de a răspunde cerințelor pieții în mod efficient și eficace, de a nu mai fi o ”piatră de gâtul ofertei”, de a nu mai consuma inutil valoarea intrinsecă a gazelor naturale;
 • Definirea unei entități (Autoritatea Națională de Dispecerizare și Securitate Energetică), care să aibă acces legal la toate datele din sectorul energetic, sub obligația de confidențialitate, și care să prevină situațile de criză/urgență prin analiza în ansamblu a problemelor energetice (gaz, țiței, electricitate, cărbune), transmițând avertizările corespunzătoare și care sș aibe competențe să intervină în situații de criză în vederea dispecerizării corespunzătoare a surselor disponibile (a tuturor formelor de energie în mod unitar) pentru depășirea corespunzătoare a acestora.

Aștept opinii asupra proiectului Punct și de la capăt pe piața gazelor naturale, cu scopul de a construi o piață reală și a înlătura pseudopiața care favorizează înșelătoria-șantajul-manipularea, pe platformele: www.dumitruchisăliţă.ro, www.energy-center.ro, şi https://www.facebook.com/AdevarulDespreEnergie