Rss

Factura de gaze. Ce? Cum? De ce?

imagesLegătura legală dintre consumatorul de gaze și furnizorul de gaze este Contractul de furnizare. Cu toate acestea consumatorul percepe Factura de gaze ca fiind ceea care-l leagă de furnizorul de gaze. Având în vedere această percepție voi aduce lămuriri asupra conținutului acesteia.

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali stabileşte principiile generale privind facturarea, modul de determinare a consumului de gaze naturale aferent unei perioade de facturare, perioada de facturare, modul de plată, modul de emitere, transmitere și plată a facturilor, precum și o serie de alte informații de interes pentru client.

Chiar dacă facturile de gaze în prezent nu au o abordare unică, ele se întind pe parcursul a două pagini, prima pagină în care sunt cuprinse elementele specifice consumului, prețului, valorii și scadenței și o a doua pagină în care sunt cuprinse modalități de plată, conturi și alte informații aferente piețeii gazelor naturale.

Untitled

Componentele facturii de gaze:

 1. Cod de bare și cuantumul facturii curente, înscris în partea superioară a facturii, care permite clientului să plătească prin intermediul băncii sau a sistemelor PrePay, doar valoarea facturii curente și nu a tuturor datoriilor pe care clientul le înregistrează la furnizor (facturi anterioare acestei facturi neachitate sau penalități pentru facturi neachitate în termenul stabilit – scadența indicată pe factură).
 2. Cod de bare și cuantumul soldului total (toată datoria pe care o are clientul de plătit furnizorului, înscris în partea inferioară stângă a facturii, care permite clientului să plătească prin intermediul băncii sau a sistemelor PrePay a tuturor datoriilor pe care clientul le înregistrează la furnior (factură curentă, facturi anterioare sau penalități pentru facturi neachitate în termenul stabilit).
 3. Adresa de corespondență, este adresa la care este trimisă factura pentru a fi plătită și poate să difere față de adresa locului de consum, dacă clientul a cerut acest lucru (exemplul situației în care clientul are mai multe proprietăți). Este important să se verifice ca datele de pe factură să fie în concordanță cu datele specifice locului de consum. Adresa locului de consum este înscrisă la mijlocul facturii.
 4. Locul de consum este caracterizat de un Cod loc de consum și de Seria de contor al contorului care se găsește la locul de consum. Este importantă verificarea seriei contor înscrisă pe contorul de la locul de consum și seria contorului înscrisă pe factură. Cele două înscrisuri trebuie să fie identice pentru a evita plata consumului de gaze al vecinilor.
 5. Numărul de contract și codul abonatului sunt elemente care de asemenea definiesc relația dintre client și furnizor. Liberalizarea pieții și/sau schimbarea furniorului impune urmărirea acestor elemente de identificare pentru a permite clientului să și urmărească elementele negociate cu furnizorul (preț, termen de plată, penalități percepute etc.).
 6. Categoria de consum, care reprezintă o separare convențională realizată de ANRE în 6 grupe omogene, cărora li se aplică același tarif de distribuție și același preț (cât timp prețul este reglementat).
 7. Indexul vechi și indexul nou înscris pe factură permite clientului să și verifice, prin compararea acestuia cu indexurile contorului (citite de client), dacă cantitatea de gaz înscrisă pe factură este în concordanță cu realitatea. Este important de a se urmării pe factură dacă indexurile înscrise sunt citite sau dacă sunt estimate de furnizor. În situația în care indexul citit de client este diferit (cu diferente mari), clientul are dreptul să sesizeze furnizorul de gaze și să ceară refacerea facturii cu cuprinderea pe factură a indexurile reale. În situația în care indexul este estimat pe factură și clientul constată că acesta prezintă abateri importante față de indexul efectiv al contorului, clientul are dreptul să sesizeze furnizorul și să ceară refacerea facturii.
 8. Zona de calitate înscrisă pe factură, prezintă clientului că se găsește într-o zonă caracterizată de același nivel al Puterii Calorifice Superioare, la nivelul tuturor clienților alimentați din aceeași sursă, respectiv gazele care ajung la acea localitate provin dintr-o sursă sau amestec de surse la care I s-a determinat Puterea Calorifica Superioară cu o eroare de maxim +/- 2%. Astfel, există determinări zilnice ale Puterii Calorifice Superioare (PCS) la nivelul sursei/surselor de gaze din care este alimentat cu gaze orașul în care se găsește consumatorul (zona de calitate înscrisă pe factură), care pot fi verificate:

– după localitate, pe site-ul operatorului de transport gaze (SNTGN TRANSGAZ SA), unde se gasesc PCS-urile tuturor orașelor care au alimentare exclusivă din sistemul de transport http://www.transgaz.ro/ro/informa%C8%9Bii-clien%C8%9Bi/puteri-calorifice-superioare-puncte-fizice-de-iesire-anexa-3

– după zona de calitate, oraș, stradă, pe site-ul operatorului de distributie gaze din orașul unde se găsește consumatorul:

* E.ON Distribuție România – https://eon-acces.eon-moldova-distributie.ro/pcs

* Distrigaz Sud Rețele – https://www.distrigazsud-retele.ro/pcs/pcs/index/  (https://www.distrigazsud-retele.ro/pcs/pcs/getPcsPod/ – după codul abonat)

În situația în care PCS-ul de pe factură nu corespunde cu PCS-ul de pe site, se poate sesiza furnizorul despre această situați și se poate cere refacerea facturii.

 1. Determinarea energiei consumată de client se face prin înmulțirea cantității de gaze naturale (determinate ca diferență între indexul vechi și indexul nou al contorului pentru perioada de facturare) și Puterea Calorică Superioară, înscrisă pe factură și posibil de verificat pe site-urile operatorilor.
 2. Plata facturii prin bancă, în lipsa acesteia (a codului de bare) necesită cunoașterea contului furnizorului, a numărului facturii și codului de încasare, toate înscrise pe factură în partea dreaptă.
 3. Modul în care clientul poate solicita informații și depune reclamații este prezentată pe verso la factură (sau pea doua pagină), indicându-se adresa de email, adresa postală sau numerele de telon unde poate fi contactat furnizorul. De precizat că pe factură se găsesc atât numere de telefon cu tarif normal, cât și numere de telefon apelabile gratuit. De asemenea pentru situații de urgență (scăpări de gaze, accidente etc.) se găsesc numere de telefon atât cu tarif normal, cît și apelabile gratuit.
 4. Termenul de plată este explicitat în factură și este diferit de termenul de scadență al facturii. Important de reținut că termenul de plată este de 45 de zile, iar termenul scadenței este de 30 de zile. Astfel, după 30 de zile de la emiterea facturii (atenție nu de la primirea în poștă a facturii), clientul începe să plătească penalități de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere (spre exemplificare pentru o factură în valoare de 1.000 lei, o întârziere de plată de 15 zile – după cele 30 de zile de scadență – înseamnă o penalitate de 3 lei). După 45 de zile de la emiterea facturii (atenție nu de la primirea plicului), se procedează la sistarea furnizării gazelor și pentru reluarea furnizării gazelor este necesară plata a două tarife: de întrerupere a furnizării și de reluare a furnizării (cumulate cuantumul acestora ajungând până la 300 lei). Este important de precizat că debrașarea se realizează și pentru o datorie de 0,01 lei, valoare care poate să apară orcând dintr-o penalitate pentru o zi, o eroare sau o regularizare. Reconectarea se face în maxim 24 de ore de la dovada plății prezentate furnizorului. Băncile au dezvoltat servicii de plată a utilităților din contul clienților, prin împuternicirea acestora de către client, metodă care vă scapă de eventualul discomfort de deconectare a alimentării cu gaze.

 ANRE, are în vedere să impună (așa cum s-a întâmplat pe piața de energie electrică) un tip unic de factură, la nivelul tuturor furnizorilor, care va avea pe primă pagină elemente necesare pentru a înţelege cum este facturat consumul de gaze naturale, prețul și cât trebuie să plătească clientul final pentru acest consum. Suplimentar se vor înscrie date care să permită clientului să-și previzioneze consumul și să aibă posibilitatea de a-şi ajusta consumul, dar și informaţii privind drepturile clienților, informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor de către clienţii finali, precum şi privind opţiunile pe care le au aceştia în cazul în care nu sunt satisfăcuţi de modul de soluţionare al plângerii de către furnizor, informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul etc.

Citiți mai mult pe www.dumitruchisalita.ro

In fiecare zi analizam si comentam impreuna lumea energiei pe facebook: https://ro-ro.facebook.com/public/Dumitru-Chisalita