Rss

16 ani de la “spargerea” ROMGAZ Mediaș

doliuSpargerea ROMGAZ-ului a determinat distrugerea unui sistem, funcțional, înaintea construirii noului sistem bazat pe economia de piață. Acest fapt unic în Europa s-a bazat pe fanatismul unui ministru – Radu Berceanu și a grupurilor de interese pe care le reprezenta. Haosul de astăzi din piața de gaze își are originea în decizia luată pe data de 28 aprilie 2000.

 

Problemele de astăzi, vin din “soluțiile” de ieri.

 

În anul 1994 s-a încheiat Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), destinat finanţării Proiectului de Reabilitare a Sectorului Petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, acord aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 4/29 august 1994. În baza acestui acord se încheie „Acordul de proiect ROMGAZ” încheiat între ROMGAZ  şi BIRD şi în subsidiar Acordul de împrumut încheiat între ROMGAZ  şi Ministerul Finanţelor, prin care a fost selectată firma Arthur Andersen cu care în anul 1995 s-a negociat şi  semnat contractul de consultanţă privind reorganizarea companiei ROMGAZ.

Contractul cuprindea următoarele faze:

Faza I – Reorganizarea corporaţiei prin introducerea unor concepte şi structuri caracteristice firmelor din profil gazier mondial;

Faza II – Familiarizarea factorilor decizionali din ROMGAZ R.A. şi subunităţi cu modul de conducere, avizări gaze, deţinerea contabilităţii cu sisteme informaţionale manageriale şi de planificare pe termen lung a activităţilor, în conformitate cu procedurile internaţionale;

Faza III – Definirea, proiectarea şi instalarea unui sistem contabil compatibil cu principiile GAAP şi ale unui sistem informaţional managerial modern;

Faza IV – Proiectarea şi adaptarea unui proces de planificare cu derulare pe termen mediu şi lung, incluzând mecanismele adecvate pentru monitorizarea periodică a activităţilor;

Faza V – Prezentarea unor metode şi criterii de privatizare pentru unele activităţi din ROMGAZ  R.A. .

În perioada cuprinsă între 01.07.1995 şi 15.02.1996, consultanţii firmei Arthur Andersen, în colaborare cu contraechipele ROMGAZ R.A., au finalizat obiectivele contractului de consultanță

În concluzie, putem, arăta că dacă în perioada 1991-1992, la sugestia Băncii Mondiale, urma ca în decurs de 3-5 ani, ROMGAZ să se  restructureze şi să-și organizeze în societăți comerciale activitatea de distribuție, în baza analizelor aprofundate efectuate împreună cu reprezentanții firmei Arthur Andersen a reieșit că, cel puțin pentru încă o perioadă, ROMGAZ R.A. trebuie să-și mențină structura integrată pe verticală păstrându-și cele trei activități de bază (explorare-producție, transport și distribuție gaze).

După realizarea integrală a proiectului, ROMGAZ urma să devină o companie modernă care işi va desfăşura activităţile de bază pe principiile unităţilor de afaceri strategice şi ale celor administrative, la sediul central.

În anul 1996 a început politizarea ROMGAZ-ului. Marea eroare a fost a Convenției Democratice, venită la putere în anul 1996, care a făcut o greșeală impardonabilă prin schimbarea oamenilor de conducere, aducând în funcții de conducere strategică manageri de exploatare, creșterea numărului directorilor, a serviciilor şi birourilor pentru a răsplăti ”postacii de afișe”.

În anul 1997, noua conducere a ROMGAZ, nu mai așteaptă concluziile studiului de restructurare și realizează o primă reorganizare a societății. Noua structură s-a dovedit a nu mai răspunde eficient mediului extern şi intern, ceea ce a condus la modificări continue ale structurii organizatorice, în perioada 1997-1999 – luna și modificarea.

Pe data de 28 aprilie 2000, fără a ține cont de concluziile studiului, plătit cu suma de 220 mil euro, uneia dintre cele mai bune firme de consultant din lume – Arthur Andersen, se aprobă HG 334 privind ”spargerea” Societății Naționale de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A, după un plan personal al Ministrului Radu Berceanu, în 5 societăți comerciale, cu capital de stat, independente:

-SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș;

-SC EXPROGAZ SA Mediaș;

-SC DEPOGAZ SA Ploieşti;

-SC DISTRIGAZ-SUD  SA Bucureşti;

-SC DISTRIGAZ-NORD SA Tg. Mureş.

Motivația și graba cu care a făcut spargerea ROMGAZ-ului, a fost pusă de Ministrul Radu Berceanu pe seama obligațiilor impuse de Uniunea Europeană.

Iată adevărul despre aceste obligații:

În anul 1993 au început dezbaterile privind stabilirea unor linii directoare în ceea ce priveşte politicile energetice în cadrul UE, în vederea creşterii diversităţii şi flexibilităţii surselor de gaze, folosirea raţională a energiei, dezvoltarea cercetării şi tehnologiei şi o integrare a politicii mediului cu cea a energiei. Dezbaterile pe această temă au culminat cu adoptarea unei Cărţi Verzi la 11 ianuarie 1995, care stabilea problemele şi soluţiile lor posibile pentru dezvoltarea cadrului politicii energetice a Comunităţii. Obiectivul central al Cărţii Verzi fusese de a deschide un câmp larg de dezbatere a acestor obiective. Cartea Verde a permis Parlamentului să dezbată opţiunile de politică energetică şi să definească liniile directoare de acţiune care au condus la adoptarea Cărţii Albe privind politicile energetice. Aceasta consfinţeşte faptul că energia este un sector cheie al Comunităţii Europene, care este din ce în ce mai integrată atât politic cât şi economic şi ale cărei responsabilităţi se extind.

Ratificarea Cărţii Albe de către ţările membre şi cele care doresc obţinerea acestui statut, coincide şi cu angajamentul de liberalizare a comerţului şi a investiţiilor în sectorul energiei. România a fost între țările care au ratificat Cartea Albă.

În anul 1998 s-a aprobat Directiva 98/30/CE privind regulamentele comune pentru piaţa internă de gaze naturale (respectiv se aplica doar țărilor membre ale Uniunii Europene).

Obiectivul Directivei era liberalizarea integrală a pieţei de gaze din UE până în anul 2009, prin adoptarea unor paşi succesivi de urmat de către ţările şi companiile de gaz din Uniunea Europeană:

-separarea activităţii contabile pe sectoare de activitate: producţie, transport, distribuţie etc.

-liberul acces la sistemele de transport și distribuție ale celei de a treia părți , treptat de la 20% din consumul total național de gaze în 2000 la 33% în anul 2020;

-definește clienții eligibili, care au posibilitatea să-și achiziționeze liber gazele naturale.

România, deși nu avea nici o obligație în a aplica Directiva 98/30/CE, avea îndeplinite încă din anul 1998, înaintea ratificării directivei, obligațiile prevăzute de aceasta:

-HG 491/1998 separa activitățile contabile pe sectoare de activitate: producţie, transport, distribuţie în cadrul ROMGAZ- ului;

– ROMGAZ a permis încă din anul 1993 firmei Whintershall Germania să transporte gaze prin sistemul național de transport, iar din anul 1997 a permis PETROM-ului să și transport gazele proprii la clienții săi, folosind sistemul național de transport. Astfel, în anul 2000 ROMGAZ permitea celei de a treia părți să transporte prin sistemul de transport cca. 37% din total cantitate transportată.

– clienţii eligibili au existat în Romania începând cu anul 1993, când firma Wintershall a început să vândă liber gaze în România folosind rețelele de transport și distribuție. În anul 2000, cca. 44% din total cantitate furnizată în România era achiziționată liber pe piață.

Iată ce declara Radu Berceanu, Ministrul Industriei și Comerțului:

”Este un pas important în creșterea competiției în sectorul energetic al României cât și în stabilirea strategiei pentru începerea privatizării în acest domeniu foarte atractiv pentru investitorii străini, asigurându-se mai multe oportunități de afaceri.”

“Romgaz este, în momentul de față, un monobloc, o structură verticală și militară. Dacă o firmă rivală din sistemul național de gaze, care a concesionat teren, găsește gaz în subsolul acestuia, rămâne cu el în brațe pentru că nu poate sparge monopolul Romgaz”,

„…este necesară separarea activităților de distribuție a gazelor de cele de producție și transport pentru reducerea costurilor și implicit a prețului gazului”.

”ne obligă Directivele Europene să divizăm producția de transport și distribuția de gaze”.